Urotelcellscancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Urinblåse- och urinvägscancer innebär cancertumörer i urinvägarna och urinblåsan. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Urotelcellscancer är en tumörsjukdom som omfattar bland annat urinblåse- och urinvägscancer. Urinvägscancer är cancer som utgår från urinvägarna, det vill säga i urinblåsa, urinledare eller urinrör. Urinblåsecancer är en tumörsjukdom som vanligtvis börjar i den slemhinna som täcker insidan av urinblåsan. Urinblåse- och urinvägscancer kan utvecklas på flera olika sätt, men det är ovanligt att den upptäcks så pass sent att den har spridit sig.

Det finns många typer av behandlingar för den här typen av cancer och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.