Kontakta oss

Vår hemsida innehåller information om många olika områden. Om du har en specifik fråga och inte hittar det du söker på vår webbplats, kontakta oss.

Medicinsk information

 

Få tillgång till medicinsk information för vårdpersonal.    

Medicinsk information online

Mediakontakter

 

För mediafrågor kontakta vår presskontakt.

Mediakontakter

Rapportera biverkningar/reklamationer

För Bristol Myers Squibb är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol Myers Squibbs produkter. Om du är patient och har frågor om ditt hälsotillstånd och din behandling ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

  • Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller medinfo.sweden@bms.com
  • Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol Myers Squibb på telefonnummer +46 08 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com
Rapportera avvikelser

Bristol Myers Squibb Integrity Line integritetslinje är ett konfidentiellt telefon- och webbaserat rapporteringsystem hos Navex Globali.

Besöksadress

Bristol-Myers Squibb AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Vår postadress    

Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna