Myelodysplastiskt syndrom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Forskningen har tagit stora kliv framåt och allt fler som får cancer överlever sin sjukdom och kan leva ett långt liv. Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en grupp sjukdomar i benmärgen och det finns flera olika behandlingar för sjukdomen.

Myelodysplastiskt syndrom är en kronisk blodcancerform där den normala blodbildningen inte fungerar som den ska. Patienten har oftast blodbrist, ibland infektioner som en följd av brist på vita blodkroppar, och blödningar som en följd av brist på blodplättar.

Behandlingarna för MDS syftar till att kontrollera symptomen och minska sjukdomens framskridande utan att orsaka allvarliga biverkningar, samt till att minska risken att utvecklas till en annan känd typ av hematologisk malignitet som kallas akut myeloisk leukemi (AML).

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.