Patientvärde

För patienter kan nya läkemedel innebära skillnaden mellan liv och död. Effektiva läkemedel innebär att fler kan leva ett gott liv och arbeta trots att man har drabbats av sjukdom. 

Medicinska framsteg ökar patienters livskvalitet

Att drabbas av sjukdom innebär stort lidande för patienten och för de anhöriga. Ett område där stora medicinska framsteg gjorts på senare tid och överlevnadsgraden har förbättrats genom introduktion av innovativa läkemedel är allvarlig hudcancer, metastaserat melanom. 2008 var treårsöverlevnaden endast tio procent medan den 2016 var 58 procent. Av de överlevande blir idag en stor andel över tid behandlingsfria.

Effektiva läkemedel skapar stora vinster för patienterna, deras omgivning, men även för hela samhället. Om den vård som ges gör patienten friskare, arbetsför och minskar behovet av övrig omvårdnad. 

Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.