Klassiskt Hodgkins lymfom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Klassiskt Hodgkins lymfom en form av cancer i lymfsystemet som går att bota. Det finns olika behandlingar för sjukdomen och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Klassiskt Hodgkins lymfom är en form av cancer i lymfsystemet. Klassiskt Hodgkins lymfom går att bota men utan behandling är det dock en dödlig sjukdom, så det är viktigt att hitta rätt behandling snabbt. Val av behandling utgår från vilket stadium sjukdomen har.

Det finns olika behandlingar för Klassiskt Hodgkins lymfom och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.