Vad är blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia)?

Blodförtunnande läkemedel används för att förebygga och behandla blodproppar. Du kan få dessa läkemedel förskrivna om du genomgått en större höftoperation eller knäoperation. Du kan också få antikoagulantia om du har förmaksflimmer samt om du har eller har haft blodproppar i ben eller lungor.

Medicinen gör egentligen inte blodet tunnare, som namnet antyder. Den gör att blodet inte koagulerar och kallas därför även för antikoagulantia. Blodproppar löser oftast upp sig själva men i vissa fall orsakar de skada genom att ta sig till hjärnan eller lungorna.

Prata med din vårdgivare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.