Bli leverantör eller samarbetspartner till Bristol Myers Squibb

Här kan du lära dig mer om att bli en leverantör, vilka typer av varor och tjänster vi söker och vårt engagemang för leverantörsmångfald. Låt oss arbeta tillsammans för att ha en positiv inverkan på ditt företag och på patienter. 

Öppen laptop på ett skrivbord
Global upphandling    

Våra leverantörer kan hjälpa till att ha en positiv inverkan på patienter runt om i världen.    

Hitta information relaterad till att utvärdera, skapa, lansera och upprätthålla en kommersiell allians med Bristol Myers Squibb.

Tre anställda
Leverantörsmångfald    

Genom att vårda och odla en mångsidig leverantörsdatabas bygger vi vår framgång.

Tredje part 

Vi inser att tredje parter har en viktig roll i vår framgång. Vi strävar efter att endast göra affärer med tredje part som delar vårt engagemang i affärsverksamhetsstandarder och etik för tredje part (3P-standarder). Vi uppmanar tredje part att anta och tillämpa 3P-standarderna och att ha processer och/eller system på plats för att verka i enlighet med alla tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och branschkoder. Särskilda krav för överensstämmelse med 3P-standarderna ingår i avtal med tredje part.

Läs mer om Bristol Myers Squibb

Vårt företag

Bristol-Myer Squibbs normer och värderingar binder samman företaget och våra medarbetare runt om i världen.

Integritet och uppförande 

På BMS styr våra normer och värderingar varje beslut vi fattar. Dessa sammanfattas i BMS Standards of Business Conduct and Ethics.

Mission, vision, värderingar och åtagande

Lär dig mer om Bristol Myers Squibbs mission, vision och värderingar, och vårt engagemang.

BMS logo
Företagsfakta

Här hittar du företagsfakta om Bristol Myers Squibb globalt och lokalt.