Lista med Bristol Myers Squibbs samtliga läkemedel

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.

Varje år investerar vi mer än 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov. Läs mer om våra läkemedel under respektive område.

Nedan är en lista över vårt företags läkemedel på den svenska marknaden. Alla länkade dokument och webbplatser är endast avsedda för invånare som är 18 år eller äldre. 

Vänligen se den fullständiga förskrivningsinformationen som godkänts av relevant myndighet och konsultera din läkare för professionell medicinsk rådgivning. 

Rapportera biverkningar/reklamationer 


Onkologi

Hematologi

ABRAXANE® (paklitaxel formulerat som albuminbundna nanopartiklar: nab-paklitaxel) * Celgene AB är ombud

IMNOVID® (pomalidomid) * Celgene AB är ombud

INREBIC® (fedratinib) Celgene AB är ombud

REVLIMID® (lenalidomid) * Celgene AB är ombud

THALIDOMIDE BMS® (thalidomid) * Celgene AB är ombud

VIDAZA® (azacitidin) * Celgene AB är ombud

 

För att se eller beställa utbildningsmaterial från riskminimeringsprogrammen för Revlimid, Imnovid och Thalidomide Celgene klicka här.


Hjärta/kärl

Infektion

Immunologi


Transplantation


Övriga produkter


466-SE-2100051