Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn för en rad olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Att få en reumatismdiagnos påverkar hela familjen, men det finns både behandlingar och stöd för de som drabbas.

Att leva med reumatism

 

Att få en reumatismdiagnos är en stor omställning i livet. Många funderingar och frågor dyker upp om hur det kommer att påverka dig och dina närstående – och hur ditt liv kommer att se ut framöver. Men det finns olika behandlingar som kan kombineras med en aktiv vardag med motion och rörelse. Din läkare vet bäst vilken typ av behandling som är lämpligast för just dig.

Det finns flera olika behandlingsalternativ för dig som drabbats av reumatism och forskningen har gjort stora framsteg på området de senaste åren. Bristol Myers Squibb bedriver forskning inom reumatiska sjukdomar såsom Reumatoid Artrit, Psoriasisartrit och Juvenil Idiopatisk Artrit.

Din behandling är en viktig del av din vardag med reumatism, men det är också viktigt att be om stöd och hjälp om du eller dina närstående behöver det. Hos din behandlande läkare kan du få information om vilka patientföreningar och anhörigföreningar som finns tillgängliga för just din diagnos.

Hos Reumatikerförbundet hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.