Riskminimeringsprogram

För att minimera och förebygga betydande risker med Thalidomide BMS (talidomid), Revlimid® (lenalidomid) och Imnovid® (pomalidomid) har företaget i överenskommelse med den nationella läkemedelsmyndigheten (Läkemedelsverket) tagit fram riskminimeringsprogram. Innan dessa läkemedel förskrivs ska förskrivaren ha läst och förstått alla krav i vart och ett av programmen.

En teratogen effekt är att förvänta om talidomid, lenalidomid eller pomalidomid används under graviditet. Programmen har utarbetats för att se till att inget foster exponeras för Thalidomide BMS, Revlimid eller Imnovid genom att säkerställa att sjukvårdspersonal och patienter är informerade och fullt ut förstår de teratogena riskerna innan behandling med dessa läkemedel påbörjas.

Om du vill ha mer information om något riskminimeringsprogram, klicka på pilarna nedan:

Mer information om dessa produkter finns i produktresumén och bipacksedeln på fass.se

Om du vill beställa utbildningsmaterial från riskminimeringsprogrammen ovan eller om du har frågor om riskhantering, kontakta Nordic Drug Safety & Risk Management på:

Tel: +46 8 58 50 7304
E-post: medinfo.sweden@bms.com


466-SE-2100051