Magsäckscancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Magsäckscancer, även kallad magcancer eller ventrikelcancer, är en allvarlig sjukdom. Det finns olika typer av behandlingar för sjukdomen och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Magsäckscancer kallas även Magcancer eller ventrikelcancer. Det är en allvarlig sjukdom som innebär att det har börjat växa en cancertumör i magsäckens slemhinna.

Magsäckscancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt. Om den har spridit sig finns behandlingar som kan ge dig en bättre vardag och ökad livskvalitet Det finns olika typer av behandlingar för sjukdomen och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.