Multipelt Myelom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Forskningen har tagit stora kliv framåt och allt fler som får cancer överlever sin sjukdom och kan leva ett långt liv.

Multipelt myelom (MM), är en form av blodcancer och det finns flera olika behandlingar för sjukdomen.

Multipelt myelom är en kronisk sjukdom som uppstår i benmärgen när plasmaceller omvandlas till tumörceller och börjar dela sig okontrollerat. Namnet “multipelt” beror på att sjukdomen hos de flesta patienter uppstår i olika delar av skelettet

De behandlingar som erbjuds idag har förbättrat prognosen avsevärt och långtidsöverlevnad är inte längre ovanligt. Det finns olika typer av behandlingar för sjukdomen.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.