Lungcancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. En av de vanligaste formerna av cancer idag är Lungcancer. Behandlingsmetoderna för lungcancer förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag och är en tumörsjukdom som oftast orsakas av rökning. Prognosen för lungcancer är bättre om den upptäcks i tid. Därför är det viktigt att uppsöka vården om du har symtom eller oroar dig för att du är drabbad.

Beroende på din typ av lungcancer, hur du mår och i vilket stadie din cancer är finns det olika behandlingsformer. Vanligt är en kombination av behandlingar och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.