Patent löper ut

Patent löper ut ikon

När ett patent löper ut sjunker kostnaden för ett läkemedel - samtidigt som samhället får fortsatt tillgång till värdet.

Patent på läkemedel har ungefär samma livslängd som utvecklingen av preparaten. Detta innebär att läkemedelsföretagen har ensamrätt till sitt läkemedel under en avtalad tid, därefter är det fritt fram för andra bolag att göra kopior på läkemedlet.

Framgångsrik forskning på ett område leder ofta till framväxten av generiska preparat, men ger även upphov till ny forskning inom området som i sin tur kan generera helt nya läkemedel och behandlingsformer inom områden med stora behov.

En förutsättning för denna sista kugge i värdecykeln är att nya läkemedel introduceras och blir del av klinisk vardag i Sverige.

Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.