Esofaguscancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Matstrupscancer, eller esofaguscancer, är en allvarlig sjukdom som drabbar matstrupen. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Esofaguscancer – matstrupscancer

 

Matstrupscancer eller esofaguscancer som det också kallas, är en form av cancer som har sitt ursprung i matstrupen. Det finns två huvudtyper av cancer i matstrupen: skivepitelcancer och adenocarcinom.

Skivepitelcancer förekommer i alla delar av matstrupen och börjar växa i så kallade skivepitelceller i slemhinnan. Adenocarcinom uppstår främst i den nedre delen av matstrupen.

Matstrupscancer är en allvarlig sjukdom och det finns flera olika behandlingsformer beroende på hur långt sjukdomen har fortskridit och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.