Pilotprojekt

Gränbyprojektet –
närmare cancervård
 

I Uppsala samarbetar BMS med Akademiska sjukhuset i pilotprojektet ”Cancervård närmare hemmet”. Baserat på en gedigen förstudie har en mobil mottagning utanför Lasarettet i Enköping gett behandling till cancerpatienter. Mellan den 5 september och 20 december 2022 genomfördes totalt 63 onkologiska och hematologiska behandlingstillfällen.

Detta har både bidragit till ett närmare och mer patientcentrerat vårdalternativ. Samtidigt har projektet hjälpt till att avlasta Akademiska sjukhuset som lider av kapacitetsbrist. De goda resultaten innebar att Region Uppsala sommaren 2023 beslutade att vidareutveckla projektet och öppna upp en mottagning för blod- och tumörsjukdomar på köpcentret i Gränbystaden.

Till en början ska den nya mottagningen erbjuda 23–26 behandlingar per dag, med upp till 30–35 behandlingar per dag år 2027. I januari 2024 kommer den första patienten att få sin behandling i Gränbystaden.

Bild på två sjuksköterskor

Läs mer om Gränbyprojektet


StrokeStop med Hallandsmodellen

Inom området hjärta-kärl genomförs under hösten 2023 en studie tillsammans med region Halland där personer med förhöjd risk för förmaksflimmer erbjuds screening av vården. Vilka patienter som befinner sig i riskzonen baseras på hälsodata från regionens journalsystem.

Personer som enligt en prediktionsmodell har hög risk för förmaksflimmer får ett EKG plåster hemskickat med posten och efter avslutad mätning skickas det tillbaka till regionen för tolkning av resultatet. 

Om utredning av förmaksflimmer kan ske hos dem med störst risk och utan vårdbesök innebär det ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att både identifiera förmaksflimmer samtidigt som man också förebygger stroke.