Mantelcellslymfom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår. Mantelcellslymfom, MCL, är en ovanlig form av lymfkörtelcancer.

Mantelcellslymfom är en ovanlig typ av lymfkörtelcancer som utgår från en grupp B-lymfocyter som normalt finns i lymfkörteln. Som med alla former av cancer är förloppet väldigt individuellt och beror på flera andra faktorer.

Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.