Transparens och öppen kommunikation

Vi tror på att erbjuda en öppen miljö för att hjälpa till att skapa en grund för förtroende och respekt bland våra kollegor, vårdpersonal, patienter, aktieägare och allmänheten. Att göra information tillgänglig är viktigt eftersom vi fortsätter att driva vår verksamhet efter högsta standard och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Vi är starkt inriktade på Vår uppgift och vi tar vårt ansvar för öppenhet på allvar. Hållbarhetsrapportering är ett tydligt exempel på ett område där vi kommer att fortsätta arbeta för att öka insynen, som ett led i arbetet med att utvecklas mot våra mål för Hållbarhet 2020 (på företagets amerikanska webbplats).

Kontakter med hälso- och sjukvårdpersonal    

EFPIA:s uppförandekod

EFPIA:s uppförandekod antogs den 21 december 2013 i och med att medlemsorganisationerna införde transparensbestämmelserna i sina egna nationella regler. EFPIA:s uppförandekod omfattar riktlinjer för hur EFPIA:s medlemmar ska rapportera vissa värdeöverföringar, som gjorts till medarbetare eller organisationer inom hälso- och sjukvården. Överföringar som beskrivs är till exempel bidrag till en organisation eller konsultarvode för ett föredrag av en medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Som medlemsföretag inom EFPIA stödjer vi fullt ut EFPIA:s uppförandekod för värdeöverföringar från läkemedelsföretag till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården. Från och med 2016 rapporterar vi betalningar till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa enligt uppförandekoden. Vi hoppas att detta kommer att bidra till en bättre förståelse och förtroende för branschens samarbete med hälso- och sjukvården.

Om du har frågor om värdeöverföringar som rapporterats av Bristol Myers Squibb är du välkommen att kontakta oss via e-post till: mg-transparency_bms@bms.com