Forskning medicinska behov


1 av 5 000 testade substanser blir till slut ett färdigt läkemedel.1

Forskning är en omfattande och komplex process förenad med stor risk och höga kostnader – men också stora möjligheter för att bota och behandla sjukdomar i framtiden. Utan forskning avstannar den medicinska utvecklingen.


Det tar cirka 10–15 år från den första vetenskapliga teorin till ett färdigt läkemedel.2 Själva processen från teori till att ett nytt läkemedel introduceras kostar cirka 10–25 miljarder kronor. Det är stora summor som life science-företag som BMS investerar i forskning varje år, där några enstaka till slut resulterar i ett färdigt läkemedel.

BMS forskning riktar sig mot ouppfyllda medicinska behov med fokus på onkologi, hematologi, hjärt- och kärlsjukdomar, samt immunologi. Flera av våra läkemedel är bland de mest använda i Sverige inom sina respektive områden.

Forskning är startpunkten för att generera stora samhällsvärden

Forskning – och de pengar som investeras i detta första steg – är ett startskott som sedan får positiva dominoeffekter genom hela värdecykeln. Framstegen uppstår i samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och forskande läkemedelsföretag. I processerna genereras kunskap för de som involveras. Forskning och innovationer bidrar till bättre behandlingar och vård.


Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.