Malignt melanom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Malignt Melanom är en typ av hudtumör som går att bota. Det finns olika typer av behandlingar och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Malignt melanom är en form av hudtumör. Prognosen har förbättrats väsentligt på senare tid och många patienter med malignt melanom botas. Därför är det bra att fånga upp sjukdomen så tidigt som möjligt.

Malignt melanom indelas i olika stadier och behandlingsformen anpassas efter vilket som är aktuellt. Det finns olika typer av behandlingar för malignt melanom och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.