Mission, vision, värderingar och åtagande för Bristol Myers Squibb


Vår Mission

Att utforska, utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar till människor med allvarliga sjukdomar över hela världen.

Vår Vision

Att förändra patienters liv genom vetenskap.

Våra Värderingar

INTEGRITET

Etik, integritet och kvalitet genomsyrar allt vi gör för våra patienter, kunder och kollegor

INNOVATION

Vi skapar banbrytande lösningar som gör skillnad för patienter

IVER

Vi rör oss snabbt framåt tillsammans och med kvalitet, för patienter har inte tid att vänta

PASSION

Vi är dedikerade, vill lära oss och utvecklas för att i slutändan skapa exceptionella lösningar

ANSVAR

BMS framgång är allas ansvar, vi strävar efter att vara transparenta och att uppfylla våra åtaganden

INKLUDERING

Vi förespråkar mångfald och en arbetsmiljö där alla kan nå sin fulla potential


Vårt Åtagande


Till våra patienter och kunder, anställda, globala samfund, aktieägare, miljön och andra intressenter lovar vi att agera utifrån vår tro att det finns en ovärderlig ingrediens i varje produkt - nämligen tillverkarens egen integritet. Vi arbetar med effektiv styrning och hög standard för etiskt beteende. Vi söker öppenhet och dialog med våra olika intressenter för att förbättra vår förståelse för deras behov. Vi tar vårt åtagande om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet på allvar och förmedlar denna förväntan vidare till våra partners och leverantörer. Som en ansvarsfull medborgare försöker vi aktivt förbättra hälsan i de samhällen där vi bor, arbetar och opererar. Runt om i världen främjar vi jämlik hälsa och försöker bidra till att utjämna hälsoeffekter i befolkningar som oproportionerligt drabbats av allvarlig sjukdom. Vi tror att vår mångsidiga och inkluderande kultur stöder bättre resultat för alla patienter och vi söker mångfald i alla aspekter av vår verksamhet.

Till våra patienter och kunder

Vi förbinder oss till vetenskaplig kompetens och investeringar i biofarmaceutisk forskning och utveckling för att tillhandahålla innovativa och högkvalitativa läkemedel som tillgodoser ouppfyllda medicinska behov hos patienter med allvarliga sjukdomar. Vi tillämpar vetenskaplig noggrannhet för att frambringa klinisk och ekonomisk nytta genom läkemedel som förbättrar människors liv. Vi strävar efter att tillgängliggöra information om våra saluförda läkemedel på ett lättillgängligt sätt. Vi strävar även aktivt efter att förbättra tillgången på vård, förespråkar politik som främjar jämlikhet i hälsa och hjälper patienter att få tillgång till de mediciner som de behöver.

Till våra anställda

Vi anammar en mångfald i vår arbetsstyrka och att ha en inkluderande kultur. Hälsa, säkerhet, yrkesmässig utveckling, balans mellan arbete och privatliv och en rättvis, respektfull behandling av våra anställda är bland våra högsta prioriteringar. Vi förbinder oss att se till att våra kollegor har möjligheter till utveckling och framsteg. Vi förbinder oss att anställa och utveckla en arbetsstyrka som speglar den föränderliga mångfalden i våra samhällen och bland våra patienter.

Till våra leverantörer

Vi tror på de positiva ekonomiska effekterna av att anlita olika leverantörer. Vi är engagerade i att arbeta med leverantörer som representerar mångfalden hos våra anställda och de samhällen där vi bor och arbetar.

Till våra aktieägare

Vi strävar efter att producera ett bibehållet starkt resultat och aktieägarvärde.

Till vår miljö

Vi uppmuntrar bevarande av naturresurser och strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter.

466-SE-2100051

Läs mer om Bristol Myers Squibb

Vårt företag

Bristol-Myer Squibbs normer och värderingar binder samman företaget och våra medarbetare runt om i världen.

Integritet och uppförande 

På BMS styr våra normer och värderingar varje beslut vi fattar. Dessa sammanfattas i BMS Standards of Business Conduct and Ethics.

BMS logo
Företagsfakta

Här hittar du företagsfakta om Bristol Myers Squibb globalt och lokalt.

Gör affär med oss som leverantör

Få den information du behöver för att göra affärer med Bristol Myers Squibb.