Myelofibros

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt. Myelofibros är en kronisk sjukdom som påverkar produktionen av blodceller i benmärgen.

Myelofibros är en sällsynt blodcancer där patienten har en ökad bildning av bindväv i benmärgen, en förstorad mjälte och en minskad mängd röda blodkroppar.

Myelofibros är en av tre närbesläktade sjukdomar som faller under myeloproliferativa sjukdomar. Orsaken till sjukdomen är okänd och inga yttre faktorer har kunnat kopplas till den.

Det finns flera olika behandlingar och ofta används de i kombination. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.