Horizont

Vi är stolta utgivare av tidningen Horizont som belyser viktiga ämnen inom läkemedelsområdet. Här lyfter vi aktuella ämnen, väcker viktiga tankar och driver en dialog med såväl forskare och vårdgivare som patient och närstående.

 

I Horizont hittar du intressanta artiklar, reportage och nyheter om forskningen, behandlingarna, patienterna och eldsjälarna som driver utvecklingen framåt.

Horizont #15 | 2022 Maj - Med hopp om längre liv

 

Läs senaste numret av Horizont digitalt! Banbrytande genombrott inom forskning, intressanta profiler, aktuella diskussioner och innovationer inom läkemedel.

Med hopp om längre liv
Med hopp om ett längre liv

De innovationer som har potentialen att ersätta en etablerad metod kallas för disruptiva. De transformerar system, omkullkastar gamla sanningar och skiftar maktbalanser – som i den accelererande digitaliseringen.

Från precisionsmedicin till precisionshälsa
Från precisionsmedicin till precisionshälsa

Genomic Medicine Sweden, GMS, är en nationell kraftsamling för att ge fler patienter i hela Sverige tillgång till bättre diagnostik och mer  individanpassad behandling, det vill säga precisionsmedicin. 

Framtidens vård på valsedeln
Framtidens vård på valsedeln

I september är det val i Sverige och vårdfrågan hamnar högt när väljarna rankar sina viktigaste frågor. En uppgift som vårdpolitiker på alla nivåer behöver ta sig an är hur nya innovationer och disruptiva metoder ska tas ut i verksamheten och komma patienterna till del.

Kroppens eget försvar
Kroppens eget försvar

Tanken på att använda kroppens eget immun-försvar för att attackera cancerceller har funnits länge, men det är först under det senaste decenniet som behandlingar baserade på immunterapi har blivit etablerade.

Den tvärvetenskapliga kraften
Den tvärvetenskapliga kraften

Forskningsframsteg inom diagnostik är avgörande för att utveckla  cancervården – om vi kan upptäcka fler fall av cancer i ett tidigt  skede kommer också fler att potentiellt kunna få hjälp i tid.

Blodspår
Blodspår

Att med ett blodprov få svar på om du har cancer kan snart  bli verklighet. Vid Örebro universitet pågår ett forskningsprojekt för att lära mer om hur cirkulerande biomarkörer kan användas  för prediktiv testning, för att följa upp effekten av behandling  och för att upptäcka återfall.

På patienternas villkor
På patienternas villkor

Patienterna själva är viktiga för att driva ut- vecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Trots sjukdom är det många som engagerar sig för att vara med och påverka.

Med nyfunnet hopp
Med nyfunnet hopp

För patienter med matstrups- och magsäckscancer har behandlingsmöjligheterna tidigare varit begränsade, men med immunterapi har denna grupp svårt sjuka patienter fått nytt hopp under de senaste åren.

Starkt samarbete i Skåne
Starkt samarbete i Skåne

Den onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus ligger långt framme när det gäller att implementera behandlingar med immunterapi.

Drivkraften: En smidigare vård för patienterna
Drivkraften: En smidigare vård för patienterna

Hon har suttit på många stolar inom den svenska cancervården, och insåg tidigt att nyckeln till framgång stavas samverkan.

Framtidens vård behöver göra mer – och mindre
Framtidens vård behöver göra mer – och mindre

I en framtid där individanpassade behandlingar blivit vardag och vi kan följa vår hälsa i detalj via digitala verktyg förändras relationen mellan hälso- och sjukvården och patienterna.

Horizont Dialog - lyssna på podden!
Horizont Dialog

Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor. Dagens och morgondagens lösningar diskuteras med spännande gäster.