Horizont

Vi är stolta utgivare av tidningen Horizont som belyser viktiga ämnen inom läkemedelsområdet. Här lyfter vi aktuella ämnen, väcker viktiga tankar och driver en dialog med såväl forskare och vårdgivare som patient och närstående. I Horizont hittar du intressanta artiklar, reportage och nyheter om forskningen, behandlingarna, patienterna och eldsjälarna som driver utvecklingen framåt.

Från kod till vård - HORIZONT #16 | 2023

 

Smygläs nästa nummer redan nu.

Katarina Beech
Att mäta värdet av hälsa >

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

Från kod till vård - så leder hälsodata till större värde för patienter
Från kod till vård - så leder hälsodata till större värde för patienter >

Hälsodata utgör ett digitalt blodomlopp.

Hemmonitorering ger ökad trygghet
Hemmonitorering ger ökad trygghet >

Framtidens vård formas runtom i Sverige, då flera regioner har börjat stärka patientens medverkan i vården genom att använda hälsodata på nya sätt.

Sekundäranvändning av hälsodata öppnar upp för nya behandlingsmöjligheter
Sekundäranvändning av hälsodata öppnar upp för nya behandlingsmöjligheter >

– öppnar upp för nya behandlingsmöjligheter.

Data är en svensk guldgruva
Data är en svensk guldgruva >

Nationella kvalitetsregister är en av de viktigaste kunskapskällorna för att utvärdera vårdkvaliteten.

INSPIRE lyfter det norska cancerregistret >

Samarbetsprojektet INSPIRE i Norge ger nya insikter kring läkemedelseffekter och hur jämlik vården är.

Egna hälsodata nyckeln till ökad kunskap om patienten
Egna hälsodata nyckeln till ökad kunskap om patienten >

Hon har monitorerat sin hälsodata sedan Berlinmuren föll, för att ha koll på sin diabetes typ 1. Då var det stick i fingret som gällde för att mäta blodsockret, numera mäter hon 240 gånger om dagen via en kontinuerlig blodsockermätare. Möt patienten Hanna Svensson, som anser att patienterna ska ges möjlighet att bidra med sina hälsodata för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.

Data som hävstång till vårdutveckling i Region Halland
Data som hävstång till vårdutveckling i Region Halland >

Region Halland ligger i framkant med att använda hälsodata i praktiken.

Fredrik Blix om cybersäkerhet – lägger hälsodata i vågskålen för framtida offentlig vård
Fredrik Blix om cybersäkerhet – lägger hälsodata i vågskålen för framtida offentlig vård >

Han har utbildat tusentals experter inom cybersäkerhet och varit rådgivare åt över hundra företag och myndigheter. Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet. Han anser att debatten om hälsodata är snedvriden och rädslan för orätta händer nästan överdriven. Samtidigt varnar han för utpressningsvirus och oslagbara algoritmer, och förklarar varför det kan vara nödvändigt för individer att dela med sig av sin hälsodata för att få offentlig vård i framtiden. 

Vi har en skyldighet att modernisera och använda tillgänglig teknik
Vi har en skyldighet att modernisera och använda tillgänglig teknik >

Region Halland ligger i framkant med att använda hälsodata i praktiken.