Blodpropp

Blodproppar eller så kallad venös blodproppssjukdom, uppstår när blodet levrar sig och bildar en propp i ett blodkärl. Inom vården kallas blodproppar för tromboser. De kan uppstå av olika skäl och symtom på blodpropp kan vara olika. Även konsekvenserna kan bli olika. En blodpropp i benet som lossnar till exempel, kan följa med blodet till lungorna och fastna där, med allvarliga symtom.

Hjärtinfarkter orsakas av blodproppar i kranskärlen medan en stroke orsakas av en blodpropp i hjärnan. En ventrombos är en blodpropp som uppstår i en ven i t ex benen medan lungemboli är en blodpropp i lungan. Uppstår den i ögat kallas det för en artärocklusion.

En blodpropp som upptäcks tidigt och behandlas är oftast inte farlig, men om den inte behandlas kan den bli större och få allvarliga konsekvenser. Mellan en och fyra procent av Sveriges befolkning drabbas av en venös blodproppssjukdom under sin livstid.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och hur du kan anpassa dina levnadsvanor för att få ett långt och bra liv!

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.