Njurcancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Njurcancer finns i olika form och det är viktigt att upptäcka och behandla den i ett tidigt skede. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt.

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika typer av cancer i njuren, där den vanligaste formen är klarcellig njurcancer. Vid njurcancer har det uppstått cancerceller i slemhinnan i små rör som finns inne i njuren i de delar som utgör njurens filtreringssystem. Utfallet av njurcancer beror på om cancern har spridit sig utanför njuren eller inte ­­– men också hur pass bra cancern svarar på behandlingen. Därför är det viktigt att upptäcka njurcellscancer i ett så tidigt skede som möjligt.

Det finns olika typer av behandlingar för sjukdomen och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.