Kvinna som tar ett blodprov

BMS stärker cancervården i Sverige genom innovativt utvecklingsprojekt

2023/11/23     

För att ge cancerpatienter snabbare och mer tillgänglig vård prövar BMS tillsammans Akademiska sjukhuset i Uppsala möjligheten att flytta delar av cancervården närmare patienterna. BMS förlänger nu sitt stöd till projektet och bidrar till etableringen av Sveriges första satellitklinik för cancerbehandling.

Utvecklingsprojektet inleddes 2022 då en mobil cancerbehandlingsenhet användes under tre månader för att utvärdera potentialen i cancervård utanför sjukhuset. Baserat på positiva resultat från patienter och vårdpersonal beslutade Akademiska sjukhuset i somras att ta nästa steg mot framtidens cancervård. 

Från och med nästa år kommer cancerbehandlingar erbjudas inte bara på Akademiska sjukhuset, utan även i Gränbystadens köpcentrum i Uppsala i ett nytt utvecklingsprojekt. Angreppssättet är helt nytt i sitt slag och med möjlighet att öka tillgängligheten till effektiva behandlingar, ge utrymme för tidigare insatser och främja viktig forskning. 

– Vi engagerar oss i att bygga en bättre framtid för svensk cancervård där de behandlingar vi utvecklar kan nå patienter på ett hållbart sätt. Att flytta vård och behandling till ett köpcentrum är ett steg mot att göra vården mer tillgänglig. Genom samarbetet kan vi bidra till att möta de ökande behoven och påverka utvecklingen av framtidens cancervård, säger Thommen Chacko, nytillträdd vd BMS Sverige.

Satsningen rustar dagens sjukvårdssystem för det ökande antalet cancersjuka och möjliggör samtidig kvalitativ vård och behandling. Akademiska sjukhuset och BMS strävar gemensamt efter att öka tillgängligheten till jämlik cancerbehandling i hela Sverige.

Utvecklingsprojektet har letts av Adxto care AB, som även kommer att samordna den framtida satsningen i Gränbystadens köpcentrum, tillsammans med Akademiska sjukhuset, BMS och flera andra läkemedelsbolag. Projektet har i ett tidigare skede utvärderat nöjdhet hos patienter och sjukvårdspersonal för att kunna erbjuda cancerbehandling utanför Akademiska sjukhuset i Gränbystadens köpcentrum. 

fler artiklar