En doktor som tar ett prov på en patient

Endast vartannat nytt läkemedel introduceras i Sverige - hur kan vi vända utvecklingen?

2024/06/12     

Den medicinska forskningen har gjort stora framsteg. Läkemedelsforskningen har under de senaste decennierna levererat banbrytande resultat som gjort att allt fler allvarliga sjukdomar kan behandlas, lindras och i vissa fall till och med botas. Framsteg som bidragit till förbättrad livskvalitet, ökad överlevnad och stora samhällsvinster. Även framåt är läkemedel är en viktig del av lösningen på vårdens utmaningar. Ny statistik visar dock att stor del av denna utveckling inte kommer Sverige till del.

Den senaste WAIT rapporten från EFPIA (Europeiska branschorganisationen för läkemedelsindustrin - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) har undersökt hur många nya EU-godkända läkemedel som introducerats i 36 europeiska länder mellan åren 2018–2022. Av 167 nya läkemedel är 84 tillgängliga i Sverige. Det innebär att vartannat nytt läkemedel inte introducerats alls eller fullt ut i Sverige.

Rapporten jämför utvecklingen i 36 europeiska länder och placerar Sverige på en trettondeplats. Det innebär att vi ligger efter flera jämförbara länder, däribland vårt grannland Danmark. Sveriges utveckling har också försämrats över tid. Från att 2018 ha introducerat sju av tio nya läkemedel till att idag enbart introducera fem av tio.

Denna utveckling måste vändas och kräver en modernisering av det svenska systemet för introduktion av läkemedel, menar Jessica Lundström, chef för samhällskontakter på BMS Sverige.

”Utvecklingen är oroande och drabbar både patienter, sjukvården och Sveriges ställning som life science-nation. Vi anser att det svenska introduktionssystemet behöver moderniseras för att bättre kunna hantera bedömning av värdet av de nya läkemedel som nu kommer ut på marknaden”, säger Jessica Lundström.

Läkemedel spelar en viktig roll för många människor och samhället i stort. För individen innebär nya läkemedel och behandlingar ofta förbättrad livskvalitet, samtidigt som det för samhället kan leda till besparingar när patienten kan vårdas genom medicinering i stället för på sjukhus och kan arbeta i stället för att vara sjukskriven. Det är också avgörande för hälso- och sjukvårdens kunskapsutveckling och behandlingsresultat, och kan reducera behovet av sjukhusvård.

”Läkemedelsutvecklingen har gått alltmer mot riktade preparat. Det är en utveckling som bara kommer att accelerera i och med utvecklingen inom precisionsmedicin, med större chans att patienten får en behandling som är effektiv och säker för just den individen. Det svenska systemet har inte hängt med i utvecklingen. Kostnad, evidens och värde för dessa behandlingar kan inte bedömas och hanteras på samma sätt som gårdagens behandlingar, och vi behöver fler verktyg för en långsiktigt hållbar finansiering”, avslutar Jessica Lundström.

LIF har tillsammans med BMS och andra forskande läkemedelsföretag tagit fram en handlingsplan för modernisering av det svenska introduktionssystemet. Läs handlingsplanen här: https://www.lif.se/nyheter/2024/4/lif-lanserar-handlingsplan-for-modernt-lakemedelssystem/

2024 års WAIT rapport finner du här: PowerPoint Presentation (efpia.eu)

fler artiklar