Marianne van Rooijen sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala klipper band vid invigning av behandlingsfilialen i Gränbystadens köpcentrum.

Marianne van Rooijen sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala klipper band vid invigning av behandlingsfilialen i Gränbystadens köpcentrum. Foto: Robin Tornberg

Akademiska sjukhuset i Uppsala öppnar behandlingsfilial  i Gränbystadens köpcentrum med stöd av BMS

2024/01/24     

I januari invigde Akademiska sjukhuset i Uppsala ett nytt koncept för decentraliserad cancervård. Konkret innebär detta att sjukhuset nu etablerar en behandlingsfilial i Gränbystadens köpcentrum inom ramen för ett utvecklingsprojekt, som tillhandahåller behandlingar för blod- och tumörsjukdomar som till exempel immunterapi- och antikroppsbehandlingar. Målet är att erbjuda en mer tillgänglig och patientcentrerad cancervård.

Henrik Lindman, som är verksamhetschef för sektionen för onkologiska och hematologiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, var en av flera talare under invigningen den 19 januari, 2024 i Gränbystadens köpcentrum:

"Vi kan nu normalisera begreppet cancer – det är inte samma stigma som det har varit tidigare. Eftersom antalet cancerpatienter ökar behöver vi mer yta där vi kan bedriva vår cancerverksamhet. Det var en av anledningarna till att vi expanderar vår verksamhet på Gränbystaden köpcentrum, som har överkomliga priser. Vår förhoppning är att patienterna ska fortsatta känna sig nöjda, slippa parkeringsproblem och känna sig lite friskare”, säger Henrik Lindman.

Enligt Henrik Lindman är satsningen i Gränbystaden ett av flera sätt att göra cancer-vården mer tillgänglig för patienterna och Akademiska sjukhuset planerar en liknande verksamhet norr i regionen (Tierp), samt hembesök.

Gun-Marie Jägers, som är avdelningschef på blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset för hematologiska sjukdomar, började med att lyfta fram bakgrunden till satsningen i Gränbystadens köpcentrum:

”Vi började med en vårdbuss utanför Enköpings lasarett för att ge cytoblod och vi hoppades att detta skulle vara bra för patienterna. Trots att bussen var jätteliten hade vi 50 patientbesök - och det var odelat positivt för patienterna. Patienterna tycker att det är mycket bra och de upplever att de når oss på ett bra sätt. När vi säljer in konceptet tydliggör vi att patienterna får träffa samma sjuksköterska som de gör på avdelningen på sjukhuset”, säger Gun-Marie Jägers.

Sara Sveijer är avdelningschef för blod- och tumörsjukdomar för onkologiska behandlingar på Akademiska sjukhuset:

"Sedan 2001 har utvecklingen inom onkologi hela tiden gått framåt. Patienter som tidigare hade kort överlevnadstid har nu ökat sin överlevnad med hjälp av nya terapier. Vi har många patienter som har varit med oss länge och vi är också angelägna om att det ska vara bra för vår personal som vill testa något nytt, sade Sara Sveijer.

”Det är viktigt med kontinuiteten med samma personal. För vissa patienter passar de här konceptet väl när till exempel anhöriga kan gå och handla under behandlingen. För andra patienter är det jobbigt att åka till ett köpcentrum. Jag vill också lyfta fram att vi är först med denna typ av lösning som kanske sprider sig till övriga delar av landet”, menar Sara Sveijer.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i Sjukhusstyrelsen i Uppsala, fortsatte tala under invigningen:

"Det är sällan som politiker får vara med på hela resan av ett utvecklingsprojekt och träffa flera involverade företag. Om vi inte hade samarbetat med företag hade vi inte kommit så här långt och jag uppskattar att alla inblandade har varit väldigt flexibla”, sade Malin Sjöberg Högrell.

”Vi ska inom kort etablera detta koncept i Tierps köpcentrum, som nu står på tur. Vi ska även göra detta i hemmet - avancerad vård i hemmet. Ett varmt tack till alla företag som har varit med och jag hoppas att fler regioner vill samarbeta på ett liknande sätt”, avslutade Malin Sjöberg Högrell.

Satsningen Gränbystaden köpcentrum bygger på en omfattande förstudie och ett tidigare framgångsrikt utvecklingsprojekt som genomfördes 2023. Utvecklingsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Akademiska sjukhuset, läkemedelsföretagen Bristol Myers Squibb (BMS), Pfizer och BeiGene. Samarbetet i Gränbystadens köpcentrum koordineras av Adxto Care AB.

Läs mer om Gränbyprojektet och våra andra pilotprojekt

 

fler artiklar