Mångfald och inkludering

På BMS strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering  där alla medarbetare alltid kan vara sig själva. Vi är övertygade om att en arbetsplats som präglas av mångfald berikar alla. Det gäller inte bara internt hos oss på företaget – blickar vi ut ur organisationen vill vi att alla människor som vi samverkar med ska känna sig välkomna, respekterade, sedda och uppskattade. Vi gör det bästa av våra olikheter och strävar efter att ha ett inkluderande förhållningssätt mot våra medmänniskor.

Genom att ha en inkluderande kultur skapar vi en tolerant och lyhörd arbetsmiljö där alla våra medarbetares mångsidiga erfarenheter och perspektiv hjälper till att driva både innovation och resultat för patienterna.


Det pågår kontinuerligt olika initiativ för att arbeta med dessa frågor. Två exempel inom BMS är medarbetarnätverken B-Now och CLIMB.
 

B-NOW

I nätverket Bristol Myers Squibb Network of Women (B-NOW) strävar vi efter att utjämna skillnader som fortfarande finns mellan män och kvinnor på arbetsplatser. Kvinnor på BMS ska ha exakt samma möjligheter att utvecklas och avancera som män. Läs mer på BMS.com

CLIMB

CLIMB driver globala affärsresultat och strävar efter att utveckla BMS för att bli den bästa arbetsplatsen för framtida generationer genom att skapa en plattform fokuserad på talangutveckling, och innovation.

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Värde för patienten

Vi arbetar med visionen att förändra människors liv genom vetenskap. Under de senaste decennierna har våra läkemedel förbättrat behandlingen av allvarliga sjukdomar såsom cancer, hjärt- kärlsjukdomar och reumatism.

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Patientsäkerhet

Säkerheten för de patienter som vi står till tjänst för är av allra största vikt. Våra produkter marknadsförs och distribueras med noggrann märkning och produktinformation.