Kraften i partnerskap för att lyfta medicinsk forskning

Partnerskap är kärnan i Bristol Myers Squibbs (BMS) DNA. Vår vision att förändra patienters liv genom vetenskap kan inte uppfyllas om vi står ensamma. Vi måste arbeta hand i hand tillsammans med partners för att forma morgondagens hälso- och sjukvård. BMS kan bidra med forskning och utveckling av innovativa läkemedel.

Hero image

Alla nordiska länder strävar efter att vara en ledande life science-nation. Detta främjar en gynnsam miljö för samarbete i det bredare hälso- och sjukvårdsekosystemet – där akademi, läkemedelsföretag, bioteknikföretag, vårdpersonal och institutioner kan arbeta tillsammans för att adressera ouppfyllda medicinska behov och påskynda utvecklingen av innovativa läkemedel.
 

”Inom det nordiska ekosystemet för hälso- och sjukvård delar vi samma ambition: att de nordiska länderna ska ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Det är därför partnerskap är så viktiga och kraftfulla. På BMS är vår drivkraft att göra livsförändrande skillnad för patienter genom att utveckla nya innovativa läkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov”, säger Anna Åleskog, medicinsk chef för BMS Norden.

Vill du också samarbeta med BMS?

Kontakta oss

Partnerskap banar väg för precisionsmedicin i Norden

Klinisk och translationell forskning är viktiga för BMS i Norden. Ett område som kommer att forma framtidens behandlingar är precisionsmedicin, där vi samarbetar med lokala partners i Norden, i syfte att nya innovativa läkemedel snabbare ska komma patienter till godo.

"Vi samarbetar med akademiska och kliniska institutioner för att utnyttja hela potentialen i vår vetenskapliga forskning. Det är speciellt viktigt inom precisionsmedicin, eftersom det där gäller att hitta rätt läkemedel för rätt patient, ett steg mot individanpassad behandling”, säger Anna Åleskog.
 

Under 2022 inledde BMS ett samarbete inom onkologi och hematologi med Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Samarbetet syftar till att utforska precisionsmedicin och individanpassade tillämpningar av behandlingar i kampen mot cancer. Partnerskapet är en del av en europeisk forskningsplattform som heter Global Expert Centers Initiative (GECI), numera känd som International Scientific Collaboration (ISC). Över två dussin vetenskapliga institutioner och universitet från över tio länder deltar för närvarande, med Karolinska Universitetssjukhuset som det första medlemsinstitutet i Norden.
 

Precisionsmedicin är också ett viktigt forskningsområde i Norge. Sedan 2020 har BMS varit involverat
i CONNECT, ett privat-offentligt partnerskap som syftar till att främja implementeringen av precisionsmedicin för cancer i Norge. I samarbete med andra läkemedelsföretag och offentliga aktörer är målet att hitta nya lösningar för att implementera diagnostik och innovativa läkemedel, utforska olika ersättningar och upprätta ett register över cancerbiomarkörer. Idag är vi representerade i styrelsen för CONNECT. 


Utnyttja ”Big data” för större upptäckter

I Finland är BMS en del av det världsledande genetiska forskningsprojektet FinnGen. FinnGen har sedan starten 2017 byggt upp en forskningsresurs som kombinerar genomdata från en halv miljon finländare med årtionden av nationella hälsoregisterdata. År 2023 inledde FinnGen den andra fasen av projektet, med fokus på att förbättra vår kunskap om sjukdomsmekanismer och framsteg, vilket kommer att bidra till att påskynda upptäckten av nya läkemedel. Forskningsgruppen, som leds av Helsingfors universitet, består av 15 akademiska aktörer och 12 läkemedelsföretag.

Antalet betydelsefulla upptäckter kopplade till ouppfyllda medicinska behov har aldrig varit större. Detta drivs bland annat av tekniska framsteg och möjligheter att analysera ”Big data”. BMS har så kallade biologi-, beräknings- och translationsteam i världsklass som förser våra forskare med insikter från några av de största datamängderna i världen. Detta är lärdomar som vi tar med oss till våra partnerskap, inklusive ISC, för att bättre informera klinisk forskning och potentiella kliniska prövningar.
 

Enligt Anna Åleskog har de nordiska länderna utmärkta förusättningar att utföra real world data studier, det vill säga studier från den kliniska vardagen tack vare befolknings- och sjukdomsbaserade register och det unika systemet med personnummer för alla medborgare.
 

"Real world-data fungerar som en viktig kunskapsbas för forskning och innovation. De insikter som genereras från dessa data i Norden blir allt viktigare för hälso- och sjukvården, akademin och life science-industrin. Det gör det möjligt för oss att förstå en viss sjukdom och patientpopulation, identifiera potentiella biomarkörer och utvärdera svaret och effekten av ett nytt läkemedel i klinisk praxis”, säger Anna Åleskog. 


Fostra nästa generations företag

Förutom att samarbeta med lokala intressenter för att påskynda befintlig forskning, stöder BMS också insatser för att främja en ny generation av life science-entreprenörer. Ett bra exempel på detta är BMS stöd till den danska stiftelsen för entreprenörskap (Fonden for Entreprenørskab) och deras viktiga arbete för att främja entreprenörskap och innovation inom olika utbildningsinstitutioner i Danmark – från grundskola till doktorandnivå. Förutom att vara en av domarna i det årliga danska mästerskapet i entreprenörskap sponsrar BMS också flera mikrobidrag för att stödja nystartade företag med finansiering. Målet är i slutändan att främja ett entreprenöriellt tänkesätt från en ung ålder. Det kan i sin tur ge upphov till nya banbrytande bioteknik- eller läkemedels-startups som BMS kan samarbeta med för att ha en positiv inverkan på patienternas liv.

Som ett globalt läkemedelsföretag har BMS toppmoderna resurser som kan hjälpa bioteknikföretag att påskynda sina innovationer. Genom samarbeten, affärsutvecklingsstöd eller till och med strategiska förvärv kan vi ömsesidigt dra nytta av varandras forskning och plattformar – med slutmålet att ge patienter tillgång till effektivare behandlingar.
 

"Vi samarbetar med bioteknikföretag över hela världen, och Norden är intressant i detta avseende eftersom en lång tradition av innovation och entreprenörskap har gett upphov till ett gynnsamt ekosystem för att skapa och skala nästa generations bioteknikföretag”, säger Anna Åleskog.
 

Partnerskap är avgörande för att gemensamt utveckla nordisk life science. Att arbeta hand i hand och tillsammans forma morgondagens hälso- och sjukvård.

Vill du också samarbeta med BMS? 

Kontakta oss


Kampanjer och samarbeteVill du också samarbeta med BMS?

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet
Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet
Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet
Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet Ange en giltig e-postadress
Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet
Vänligen fyll i det här obligatoriska fältet