Almedalen – platsen för kreativa diskussioner 

BMS i Sverige vill vara en aktiv röst och partner i samhället och också vara med och driva utvecklingen av life science och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Att vara på Almedalen är en självklarhet för oss eftersom det är ett unikt tillfälle på året där alla viktiga samhällsaktörer samlas. Klimatet för samtal är öppet och konstruktivt i frågor som gäller hur vi ska ta oss framåt och nå en ännu bättre hälso- och sjukvård. Vi på BMS vill både bidra med vår samlade kompetens i diskussionerna men också lyssna och lära av andra.

En hållbar hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården har problem med att leverera vård i rätt tid, vid rätt behov och till rätt individ, vilket bland annat beror på att vårt sjukvårdssystem är utformat för helt andra utmaningar än de vi står inför idag. När allt fler kommer behöva tas om hand av allt färre behöver vården bli en del i patienternas vardag. En hållbar vård innebär att vården ges närmare patienten, det är enda sättet att hantera växande vårdbehov över tid. Omställningen handlar om att reducera avståndet mellan forskning och patientnytta. Sveriges är en stolt life science-nation som är direkt avhängig av sin förmåga att ge svenska patienter snabb tillgång till nya behandlingar.


Vi driver Horizont Arena på Almedalen – en framtidsarena om vårdpolitik och samverkan. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, bland annat i samband med försämrat konjunkturläge och inflation som leder till en ansträngd ekonomi för offentlig sektor. Alla utmaningar kring hur vi ska ta hand om våra patienter på bästa sätt vill vi diskutera. Vi ses på Almedalen 2024! 


Välbesökt Horizont Arena bjöd på högaktuella ämnen

På årets Almedalen valde vi ett annat upplägg än förra året då vi hade en stor arena och bjöd in många. I år lade vi istället allt krut på två seminarier.  På Horizont Arenas första seminarium samtalades det om vad vi kan göra för att få ordning på ojämlikheter inom svensk cancersjukvård. Betydelsen av att vi mäter på rätt sätt och agerar på den information vi får ut var det stora ämnet för diskussionen.  I det andra seminariet diskuterades hur det går ihop att vi å ena sidan ska vara en ledande life science-nation, samtidigt som vi å andra sidan är sämre än de flesta av våra grannländer när det gäller tillgång till nya behandlingar.  

BMS i Almedalen 2023

Med viktiga och relevanta ämnen attraherade vi toppnamn i panelerna och fyllde upp stolarna under Almedalen i juni. Vi ser redan nu fram emot 2024 då vi med späckade seminarier på Horizont Arena lovar att fortsätta driva på för en ännu bättre hälso- och sjukvård i Sverige.


Vill du träffa oss i Almedalen?
Vill du träffa oss i Almedalen 2024?

Vill du veta mer om hur vi som ett av världens största forskande läkemedelsföretag vill skynda på tillgången till nya behandlingar för svenska patienter? Eller hur vi tillsammans kan skapa en mer jämlik och inkluderande cancervård i Sverige?

Johan Dahlin
Följ oss på X #BMSSverige

Vårt fokus är att ha ett "arbetande Almedalen”. Vi ska gå från prat till verkstad, bokstavligt talat. Missa inte vår heldag Horizont Arena – en framtidsarena för vårdpolitik och samverkan.
 

Ämnen tidigare år - egenmonitorering och innovationer

Vi på BMS missar inte tillfället att vara på plats på Almedalen varje år. Med politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar vi utmaningar och genererar idéer för att svensk sjukvård ska vara i världsklass.

BMS i Almedalen 2022

Patienter ska inte behöva vänta. Ändå är det precis vad våra svenska patienter gör när det tar lång tid att införa nya behandlingar och köerna till cancervården är långa. På Almedalen 2023 lyfte vi de mest brännande sjukvårdsfrågorna tillsammans med kunniga gäster. Hur bygger vi en jämlik och effektiv cancervård?

BMS i Almedalen 2022

Efter uppehåll i samband med pandemin var vi på plats igen valåret 2022. Vi diskuterade bland annat vad politiken vill med svensk vård och life science efter valet, samt egenmonitorering inom cancervården. Betydelsen av att mäta och följa upp för att nå en mer jämlik cancervård diskuterades också. Läs mer här!

Almedalen 2018

På Almedalen 2018 hade vi många frågor på agendan. Vi diskuterade bland annat läkarkårens utmaningar med immunterapierna vid malignt melanom samt hur vi kan säkerställa att hälso- och sjukvården blir bättre på att ta till sig innovationer i form av exempelvis ny teknik och nya behandlingar. Läs mer här!