Almedalen – platsen för kreativa diskussioner

BMS Sverige vill vara en aktiv partner i samhället och även vara med och driva utvecklingen av life science och hälso- och sjukvården i Sverige. Att delta under politikerveckan i Almedalen är en självklarhet för oss, eftersom det är en unik möjlighet att föra en dialog med många viktiga samhällsaktörer. Vi tycker att klimatet för samtal i Almedalen är öppet och kontstruktiv, och vi vill därför både vara med och bidra med vår kompetens och lyssna och lära av andra.

I Almedalen 2024 kommer vi att fokusera på flera områden där utveckling är viktigt och BMS vill bidra till lösningar. Genom "Uppsalamodellen", BMS Hälsoekonomiskola och andra spännande projekt inom sjukvårdsutveckling, har BMS i samverkan med olika aktörer bidragit till att göra vården mer tillgänglig för allt fler svenska patienter.

 

I exemplet med “Uppsalamodellen” är BMS stolta över att stimulera till vad som kan kallas en tredje vårdform - en specialistvård som är kopplad till sjukhuset, men kan erbjudas utanför sjukhusets väggar och till och med i patientens eget hem.

 

En grundbult i vårt nuvarande och även framtida hälso- och sjukvårdssystem är en effektiv och jämlik vård. Innovativa behandlingar är en viktig del av lösningen och BMS vill bidra till bättre hälsa genom att utveckla systemet, så att nya behandlingsmöjligheter kan göras tillgängliga utan dröjsmål på ett ekonomiskt hållbart sätt för det svenska samhället - något som kan rädda liv för fler patienter i Sverige.


Almedalen är en plats för konstruktiva dialoger och 27 juni driver BMS dialogen vidare genom tre spännande aktiviteter:

FÄRRE DÖR I CANCER
men regionala orättvisor består

27 juni, klockan 08:00 - 08:45, Birger Gränd 9.

Läs mer här

HANDLINGSPLAN FÖR ETT MODERNT LÄKEMEDELSSYSTEM
– nödvändigt ont eller dags att kavla upp ärmarna?

27 juni, klockan 13:30 - 14:15, Mellangatan 56.

Läs mer här

CANCERBEHANDLINGAR PÅ KÖPCENTRET?
– lärdomar från Akademiska sjukhuset

27 juni, klockan 14:30 - 15:15, Mellangatan 56.

Läs mer här

Även i år är ni välkomna till Horizont Arena i Almedalen – en framtidsarena för vårdpolitik och samverkan. Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, som påverkar den offentliga sektorns ekonomi.


Vi vill gärna diskutera utmaningar som rör hur vi på bästa sätt kan ta hand om våra patienter.

Om du delar vårt engagemang vill vi gärna prata med dig!

Här kan du ladda ned hela programmet för Horizont Arena

 

Klicka här för att ladda ner programmet för Horizont Arena (pdf)


Vill du träffa oss i Almedalen 2024?

Vill du veta mer om hur vi som ett av världens ledande forskande läkemedelsföretag vill skynda på tillgången till nya behandlingar för svenska patienter? Eller hur vi tillsammans kan skapa en mer jämlik och inkluderande cancervård i Sverige? 

Boka ett möte med oss under Almedalsveckan!

Följ oss på LinkedIn

BMS personer i Almedalen

Ämnen tidigare år - egenmonitorering och innovationer

Vi på BMS missar inte tillfället att vara på plats på Almedalen varje år. Med politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar vi utmaningar och genererar idéer för att svensk sjukvård ska vara i världsklass.