Almedalen 2023

Cancerpatienter behöver snabbare hjälp

Patienter ska inte behöva vänta. Ändå är det precis vad våra svenska patienter gör när det tar lång tid att införa nya behandlingar och köerna till cancervården är långa. På Almedalen 2023 lyfte vi de mest brännande sjukvårdsfrågorna tillsammans med kunniga gäster. Hur bygger vi en jämlik och effektiv cancervård? Hur säkerställer vi en snabb tillgång till nya behandlingar för svenska patienter? 

På årets Almedalen valde vi ett annat upplägg än förra året då vi hade en stor arena och bjöd in många. I år lade vi istället allt krut på två seminarier.

Frukost med All.Can: Använd den data som är tillgänglig just nu

Det första seminariet genomfördes i samarbete med cancernätverket All.Can. Ojämlikheter i vården illustrerades genom frukostpåsar, ”Brown Bags”, som till synes från utsidan såg lika ut men hade olika innehållet. Moderator Katarina Beech från BMS:


– All.Can består av politiker, intresseorganisationer, läkemedelsindustri och inte minst representanter från vården. Blandningen gör att alla bidrar med just sin specifika kompetens, infallsvinkel och får vara expert just för sina frågor. De olika frukostpåsarna fyllde syftet väl och skapade många bra och intressanta diskussioner.

Trots att panelen bestod av personer med olika roller så slogs Jessica Lundström, chef på Market Access på BMS, av att det fanns en så pass stor enighet i att, när det gäller betydelsen av att mäta för att nå en mer jämlik cancervård:

– Panelen var helt överens om att vi behöver använda oss av den data som vi har tillgänglig just nu. Så får det sedan låsa upp sig efterhand. 

Tre nycklar: Mod, samarbete och data

Det andra seminariet handlade om tillgången till läkemedel och nya behandlingar, som kan vara skillnad mellan liv och död, eller mellan sämre livskvalitet och ganska god livskvalitet. Tre fokusområden diskuterades vilka symboliserades med tre dörrar till vilka nycklar skulle hittas. Den första dörren handlade om tillgång till nya värdeskapande behandlingar, de andra två om innovativa betalningsmodeller och informationsdriven vård.  

Olika perspektiv gavs i den namnkunniga panelen bestående av regional politiker, tjänsteman från myndighet samt representant från Lif. Även patientrepresentant fanns med för att belysa hur viktigt det är med snabb tillgång till nya behandlingar, och att det inte bara är ord att det kan vara skillnad mellan liv och död. 

Panelen landade i tre nyckelord: mod, samarbete och data. Seminarierna syftar till att ge en utgångspunkt vad som vi tar med oss. Samhället behöver bli modigare. Vi behöver kunna arbeta annorlunda. För att ändra något krävs mod. 

Utmaningen efter konstruktiva samtal som dessa är att inte tappa dialog och momentum. Vad gör BMS i höst för att hålla i arbetet?

– Vi kommer ihärdigt att fortsätta bidra för en ökad förståelse för de här frågorna. Följ oss gärna i sociala medier och på vår webbplats för att se våra kommande initiativ, säger Jessica Lundström.

Se vårt eftersnack om Almedalen där Katarina Beech tillsammans med Jessica Lundström summerar Almedalsveckan 2023


Referat från våra seminarier 2023

Läs hur paneldeltagare och åhörare på morgonens seminarium fick ta del av mer eller mindre fyllda frukostpåsar från Margareta Haag, ordförande på Nätverket mot Cancer, med syfte att illustrera ojämlikheter i cancervården. För att få ordning på ojämlikheter krävs bland annat att vi mäter på rätt sätt och agerar på den information vi får ut.  
 
Dagens andra seminarium inleddes av Jerker Liljestrand från Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap, som gav ett patientperspektiv på hur det är att leva med en livshotande sjukdom - utan tillgång till rätt diagnostik och behandling. Paneldiskussion med namnkunniga politiker, TLV och Lif följde.

Att mäta det vi vill veta och veta vad vi vill mäta  – ojämlik cancervård och regionala skillnader.

Öppna dörrar för svenska patienter – hur säkerställer vi tillgång till nya behandlingar?


Vill du träffa oss i Almedalen 2024?
Vill du träffa oss i Almedalen?

Vill du veta mer om hur vi som ett av världens största forskande läkemedelsföretag vill skynda på tillgången till nya behandlingar för svenska patienter? Eller hur vi tillsammans kan skapa en mer jämlik och inkluderande cancervård i Sverige?

Johan Dahlin
Följ oss på X #BMSSverige

Vårt fokus är att ha ett "arbetande Almedalen”. Vi ska gå från prat till verkstad, bokstavligt talat. Missa inte vår heldag Horizont Arena – en framtidsarena för vårdpolitik och samverkan.
 

Läs mer om BMS i Almedalen

Vi på BMS missar inte tillfället att vara på plats på Almedalen varje år. Med politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar vi utmaningar och genererar idéer för att svensk sjukvård ska vara i världsklass.

Bild på Almedalen

BMS i Sverige vill vara en aktiv röst och partner i samhället och också vara med och driva utvecklingen av life science och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Att vara på Almedalen är en självklarhet för oss eftersom det är ett unikt tillfälle på året där alla viktiga samhällsaktörer samlas.