Seminarium 1 - Almedalen 2023

Att mäta det vi vill veta och
veta vad vi vill mäta

Den 29 juni under Almedalsveckan bjöd Bristol Myers Squibb (BMS) tillsammans med All.Can in till frukostseminariet ”Att mäta det vi vill veta och veta vad vi vill mäta – ojämlik cancervård och regionala skillnader”. Ett seminarium med mål att belysa samt diskutera ojämlikheter inom dagens cancervård samt regionala skillnader inom cancervården. 

Det finns en brist på relevant uppföljning och tillgång till data. Om utvärderingen och uppföljningen av vården inte sker på ett standardiserat och jämlikt sätt, hur vet vi då om vi gör rätt? Vem definierar vad som ska mätas och vad gör vi sedan med den information vi får? Målet med att använda och dela hälsodata är att få bättre insikter och kunna bidra till lösningar vi inte hade haft utan dessa data. Data tillför viktiga värden för vård, behandling, patient, forskning och avgörande för utveckling av läkemedel. 

Seminariet inleddes av Nätverket mot Cancers ordförande Margareta Haag. Hon presenterade konceptet med de frukostpåsar som delats ut till paneldeltagarna inklusive seminariets åhörare. Frukostpåsarna var fyllda med olika innehåll med mål att representera ojämlikheter inom cancervården.


- Vården i Sverige är fortfarande ojämlik och det krävs mer mätning under hela sjukdomscykeln, säger Margareta Haag.

Efter ett kort anförande från Margareta följdes en paneldiskussion med följande deltagare:
 

  • Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsregionråd, Region Stockholm
  • Anna Vikström (S), ledamot, socialutskottet
  • Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, SKR
  • Lina Nordquist (L), ledamot, socialutskottet
  • Marie Morell (M), vice ordf., sjukvårdsdelegationen
  • Patrik Rossi, temachef, Karolinska CCC
  • Signe Friesland, Verksamhetschef, Karolinska Comprehensive Cancer Centre (CCC)

Panelsamtalet modererades av Katarina Beech, samhällspolitisk chef hos BMS. Vare deltagare gavs chansen att ge sin bild av seminariets problembeskrivning samt vilka förändringar som bör ske för att kunna erbjuda en mer jämlik vård.

- Marie Morell (M) säger att “patientkontrakt är viktigt". Likväl vad ska hända och när det ska hända i patientens vårdförlopp. Inom automatisering av data finns det mycket mer att önska., menade hon.

- Vi behöver arbeta mer med öppen data för att kunna se vilken vård vi får i olika delar av landet. Där har hjärtsjukvården visat vägen och cancervården kan påvisa skillnader än tydligare, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Seminariet avslutades med att Margareta Haag rundade av diskussionen då hon återigen lyfte fram att mätning är viktigt för en jämlik och personcentrerad vård, att det är viktigt för patienterna att mäta inom hela det standardiserade vårdförloppet samt livskvalitet och andra mjuka värden också ska uppmärksammas.

Läs mer om Almedalen

Ämnen tidigare år - egenmonitorering och innovationer

Vi på BMS missar inte tillfället att vara på plats på Almedalen varje år. Med politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar vi utmaningar och genererar idéer för att svensk sjukvård ska vara i världsklass.

BMS i Sverige vill vara en aktiv röst och partner i samhället och också vara med och driva utvecklingen av life science och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Att vara på Almedalen är en självklarhet för oss eftersom det är ett unikt tillfälle på året där alla viktiga samhällsaktörer samlas.

BMS i Almedalen 2022

Patienter ska inte behöva vänta. Ändå är det precis vad våra svenska patienter gör när det tar lång tid att införa nya behandlingar och köerna till cancervården är långa. På Almedalen 2023 lyfte vi de mest brännande sjukvårdsfrågorna tillsammans med kunniga gäster. Hur bygger vi en jämlik och effektiv cancervård?

Under Almedalsveckan i Visby genomförde Bristol Myers Squibb Sverige seminariet ”Hur kan vi öppna dörrar för nya behandlingar för Sveriges patienter? Vilka möjligheter finns och vad innebär det för patienterna?”