Världscancerdagen 2024

Den 4 februari varje år infaller Världscancerdagen, instiftad av the Union for International Cancer Control (UICC) i syfte att inspirera och uppmuntra till agerande för en framtid där cancer inte längre finns. I Sverige arrangeras årligen denna dag en konferens av Nätverket mot cancer där viktiga aktörer och viktiga frågor uppmärksammas. I år bidrar ett antal företag (inklusive BMS Sverige) i en digital utställning där du kan läsa mer om olika initiativ.

Avslutning och summering 4 februari under värdskapet av Nätverket mot cancer

Om människan och kunskapen i samtiden

Bodil Jönsson,
 Tidstänkare, Fysiker, Författare och Professor emerita i rehabiliteringsteknik. 

Sjukvårdsministerns avslutande hälsning

Acko Ankarberg Johansson
 (Kd), Sjukvårdsminister

Margareta HaagPatientföreträdare, Ordförande Nätverket mot cancer

Läs mer här: 
Världscancerdagen 4 februari | Nätverket mot cancer (natverketmotcancer.se)

Horizont - Fånga värdet
Bristol Myers Squibb kommer alltid att vara förespråkare för den viktiga dialogen

Världscancerdagen är ett tillfälle att sprida och utbyta kunskap och erfarenheter för att rädda liv. Genom att skapa intresse och driva diskussion kring viktiga frågor kan vi sluta upp kring patienter och deras närstående. Det är en viktig dialog och som vi på BMS för året runt, bland annat genom vår tidning Horizont där såväl eldsjälarna inom vården, forskare, politiker, beslutsfattare, patientföreningar och patienterna själva får en röst. 

Eftersom det finns mer att göra
Eftersom det finns mer att göra

Förutom att utveckla och innehålla innovativa läkemedel och behandlingar, arbetar Bristol Myers Squibb för att förstå vilken roll som vi som läkemedelsbolag kan fylla. 2020 startade vi därför initiativet Eftersom det finns mer att göra/Because there is more to do. 

Patienten – alltid i fokus
Patienten – alltid i fokus

Tack vare pågående forskning och moderna läkemedel har vi bättre förutsättningar än någonsin att leva länge, trots svåra sjukdomstillstånd. Ibland handlar det om att övervinna sjukdomar och ibland handlar det om vägar till en ökad livskvalitet.
Att få en cancerdiagnos påverkar både dig och dina närstående. Och vi vill att du ska veta att runtom i världen och hos Bristol Myers Squibb pågår en daglig kamp för att hitta lösningar och skänka hopp. Vi drivs av visionen att förändra patienters liv genom vetenskap. Hos oss är ingenting viktigare. 

Samverkan för en cancervård rustad för framtiden
Samverkan för en cancervård rustad för framtiden

Ett innovationsklimat i världsklass och en växande life science-sektor, ger Sverige potential att bli drivande i byggandet av framtidens effektiva och personcentrerade cancervård. En viktig ingrediens är att aktörer vågar samarbeta på nya sätt.