Kliniska prövningar

En del av vår forskning

Kliniska prövningar – en del av vår forskning


Bristol Myers Squibb har i dagsläget över 28 olika kliniska prövningar igång bara i Sverige! Det är en siffra som vi är stolta över.

Men vad är egentligen en klinisk prövning eller en klinisk studie, som de också kallas? När ett nytt läkemedel utvecklas börjar det med många års forskning på flera olika substanser som kan ha effekt på den sjukdom man siktar in sig på. När man hittar en substans som visar potential börjar arbetet med att rena och definiera den kemiskt, och undersöka dess effekt och styrka. Samtidigt undersöks om den kan framkalla biverkningar eller skada på kropp och organ. En farmaceutisk utveckling av substansen fortgår också där läkemedelsberedning är ett stort arbete: passar det bäst som en tablett eller en salva? Det tar alltså lång tid innan en klinisk studie är aktuell.

Innan en ny studie kan startas så krävs ett godkännande via den Europeiska ”Clinical Trials Information System” (CTIS), liknande granskningen som tidigare utfördes av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. En bedömning görs om det är etiskt försvarbart att genomföra studien, samt en granskning av utformning av studien, den vetenskapliga dokumentationen och säkerhetsmarginalen för deltagande patienter. När studien är godkänd och allt är förberett på sjukhusen som ska genomföra studien, kan försökspersonerna starta behandling med läkemedlet. Försökspersonerna som ingår i en studie informeras först både skriftligt och muntligt om hur studien går till, och ger sitt samtycke till att frivilligt delta.

 Susanne Hedenstedt, Senior Clinical Trial Manager

Vår forskning - ditt deltagande

Vårt uppdrag på Bristol Myers Squibb är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar. Webbsidan BMS Study Connect lanserades 2019 och är en hjälp för patienter som överväger att delta i kliniska prövningar. Det är också en plats för patienter, deras anhöriga och sjukvårdspersonal att lära sig mer om hur kliniska prövningar fungerar.

- Med BMS Study Connect vill vi underlätta att hitta relevanta studier. Vi har även en ambition att på ett pedagogiskt sätt informera om vad kliniska prövningar är och vad det innebär att delta, säger Susanne Hedenstedt, Senior Clinical Trial Manager på BMS.

Nya innovationer ger hopp

Forskningen går ständigt framåt inom alla delar av hälsa- och sjukvården, och nya innovationer står för dörren. Det är tack vare kliniska prövningar som behandlingar och läkemedel fortsätter att utvecklas och tar sig hela vägen fram till våra kliniker och behandlande läkare.

Förutom att säkerställa exakt hur ett läkemedel fungerar på bästa sätt, genom en studie genomförd på ett patientsäkert sätt och med strikt överseende av sjukvårdspersonal, så är kliniska prövningar den väg som myndigheter har att godkänna nya innovativa läkemedel och behandlingar. Det är genom forskning och kliniska prövningar som Bristol Myers Squibb kan fortsätta ge nytt hopp, nytt liv och nya behandlingar till patienter i dag och i framtiden.