Informare legală

Acceptarea acordului. Accesarea şi utilizarea acestui site (denumit în continuare „Site-ul”) intră sub incidenţa termenilor si condiţiilor de mai jos (denumiți în continuare „Termeni și Condiții”), precum şi a tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea Site-ului şi navigarea acestuia, declarați că înțelegeți în totalitate, acceptaţi şi aprobaţi, fără nicio limitare sau rezervă, acești Termenii şi Condiţii și confirmaţi că orice alte acorduri între dumneavoastră şi Bristol Myers Squibb sunt înlocuite şi nu mai au nicio valoare sau efect în legătură cu accesarea şi utilizarea Site-ului de către dumneavoastră. Orice referință din cadrul acestor Termeni și Condiții la „Bristol Myers Squibb” cuprinde în mod colectiv Bristol-Myers Squibb Company precum și toate subsidiarele prezente sau viitoare ale acesteia și oricare alți afiliați.

Domeniul de utilizare. Bristol Myers Squibb gestionează acest Site pentru a oferi utilizatorilor informaţii personale, educaționale și pentru a comunica cu dumneavoastră. Nu ezitaţi să navigaţi pe Site. Puteţi să descărcaţi materialele afişate pe Site doar în scop necomercial şi personal, cu condiţia de a păstra toate notificările privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în materiale. Cu toate acestea, nu puteţi să distribuiţi, să modificaţi, să transmiteţi, să reutilizaţi, să repostaţi sau să utilizați conținutul Site-ului, inclusiv textul sau imaginile, în scop public şi/sau comercial, fără acordul scris prealabil al Bristol-Myers Squibb Company. Înțelegeți că Bristol Myers Squibb nu garantează faptul că informaţia cuprinsă în acest Site este adecvată sau disponibilă pentru utilizare în locuri din afara Statelor Unite ale Americii și este interzis accesul la Site din zone unde conţinutul acestui Site poate fi ilegal sau neadecvat. Persoanele care aleg să acceseze Site-ul din alte locaţii vor face acest lucru din proprie iniţiativă şi sunt răspunzătoare de respectarea legilor locale aplicabile.

Absenţa sfaturilor medicale. Site-ul nu cuprinde sfaturi medicale. Cu mici excepții, produsele Bristol Myers Squibb sunt disponibile doar pe baza unei prescripţii eliberate de un profesionist în domeniul sănătăţii. Bristol Myers Squibb nu este implicată în oferirea de servicii sau sfaturi profesionale medicale sau similare, iar informaţiile existente pe Site nu înlocuiesc sfaturile medicale oferite de un profesionist în domeniul sănătăţii. În cazul în care doriţi sau aveţi nevoie de astfel de servicii sau sfaturi, trebuie să consultaţi în cel mai scurt timp un medic sau un profesionist în domeniul sănătăţii.

Informații despre produse. Informațiile despre produse furnizate pe Site sunt destinate numai persoanelor care locuiesc în Statele Unite ale Americii. Totuși, Site-ul și link-urile sale pot conține informații despre produse care pot fi sau nu disponibile într-o anumită țară, teritoriu sau regiune a lumii (inclusiv Statele Unite ale Americii), pot fi disponibile sub diferite mărci comerciale în țări diferite și, acolo unde este cazul, pot fi aprobate sau admise de către un organism de reglementare guvernamental pentru vânzare sau utilizare, cu indicații și restricții diferite în țări diferite. Nicio informație de pe Site nu trebuie interpretată drept promoție sau solicitare pentru vreun produs sau serviciu sau pentru utilizarea vreunui produs sau serviciu care nu este autorizat de legile și reglementările din țara în care vă aflați, inclusiv Statele Unite ale Americii. Pentru informații specifice despre anumite produse, trebuie să consultați informațiile complete de prescriere, în forma în care acestea au fost aprobate de autoritatea guvernamentală relevantă din țara în care vă aflați. Informațiile de prescriere furnizate aici se bazează pe regulile de etichetare din Statele Unite ale Americii, existând posibilitatea să nu fie adecvate în afara Statelor Unite ale Americii.

Protecția drepturilor de autor. Trebuie să plecați de la premisa că toate imaginile și textele de pe Site sunt protejate prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se menționează altceva, și nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a Bristol-Myers Squibb Company, în conformitate cu acești Termeni și Condiții sau cu textul de pe Site. Bristol Myers Squibb nici nu garantează și nici nu declară faptul că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afișate pe Site nu va încălca drepturile terților care nu sunt deținuți de sau afiliați grupului de societății Bristol Myers Squibb.

Mărci comerciale. Mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele şi mărcile de serviciu (denumite în mod colectiv „Mărci Comerciale") afişate pe Site sunt Mărci Comerciale înregistrate şi neînregistrate ale Bristol Myers Squibb şi ale altor entităţi. Niciuna dintre informaţiile cuprinse pe Site nu trebuie interpretată ca o acordare în mod implicit, sau bazată pe regula estoppel sau în alt mod, a unei licenţe sau a unui drept de utilizare a oricărei Mărci Comerciale afişate pe Site, fără acordul prealabil scris al Bristol Myers Squibb sau al unui terţ care ar putea să deţină Mărcile Comerciale afişate pe Site. Utilizarea Mărcilor Comerciale afişate pe Site sau a oricărui alt conţinut de pe Site, în alt mod decât conform celor prevăzute în prezentele Termene şi Condiţii, este strict interzisă. De asemenea, trebuie să luaţi cunoştinţă de faptul că Bristol Myers Squibb îşi va exercita în mod ferm drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura permisă de lege, inclusiv prin deschiderea urmăririi penale, dacă este necesar.

Excluderea garanţiei. Deşi Bristol Myers Squibb face toate demersurile rezonabile pentru a include pe Site informaţii corecte şi actuale, Bristol Myers Squibb nu garantează corectitudinea acestora. Bristol Myers Squibb nu îşi asumă nicio răspundere, în limitele permise de lege, pentru nicio eroare sau omisiune cuprinsă pe Site. Fără a limita cele de mai sus, toate informaţiile cuprinse pe Site vă sunt furnizate "CA ATARE" FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢII IMPLICITE PRIVIND CALITATEA COMERCIALĂ, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP SAU ABSENŢA CONTRAFACERII. Menţionăm că este posibil ca unele jurisdicţii să nu permită excluderea garanţiilor implicite, prin urmare unele dintre excluderile de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Verificaţi legislaţia locală pentru a vedea dacă există restricţii sau limitări în legătură cu excluderea garanţiilor implicite.

Limitarea răspunderii. Accesați, utilizați și navigați pe acest Site pe propria dumneavoastră răspundere. Nici Bristol Myers Squibb și nicio altă parte implicată în crearea, elaborarea sau livrarea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru nicio formă de daune-interese, directe, implicite, subsidiare sau indirecte, ce rezultă din faptul că aţi accesat sau utilizat Site-ul. Bristol Myers Squibb nu îşi asumă nicio răspundere şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare a calculatorului dumneavoastră sau a altor proprietăţi sau pentru viruşii care ar putea să vi le infecteze ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe Site sau a descărcării oricăror materiale, date, texte sau imagini de pe Site.

Interzicerea transmiterii de informaţii. Anumite zone ale Site-ului pot să vă permită să accesaţi forumuri online şi să trimiteţi e-mailuri sau să oferiţi în alt mod feedback către Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb nu avizează şi neagă în mod expres orice răspundere pentru orice conţinut din aceste forumuri. Nu puteţi să afişaţi sau să transmiteţi niciun conținut cu caracter ilegal, ameninţător, calomnios, defăimător, obscen, indecent, incitant, pornografic sau profan sau orice materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce poate fi considerat infracţiune, poate atrage răspunderea civilă sau poate încălca în alt mod oricare lege.

În plus, nu aveţi dreptul să afişaţi sau să transmiteţi orice informații care (a) încalcă drepturile altor persoane sau viaţa privată a acestora sau drepturile de publicitate, (b) sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia cazului în care proprietarul acestor drepturi şi-a exprimat în mod expres acordul scris, (c) cuprind un virus, un bug sau alte elemente dăunătoare, sau (d) sunt folosite pentru a complota în mod ilegal împotriva altei persoane, cu limitarea relaţiilor comerciale sau a concurenţei. Veţi fi unic răspunzător pentru daunele ce rezultă din orice încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, sau pentru orice alt prejudiciu ce rezultă din accesarea sau utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.

Transmiterea Datelor cu Caracter personal ale utilizatorului. Orice „informaţie care identifică persoanele sau date cu caracter personal" din cadrul comunicărilor electronice către Site intră sub incidenţa politicii de confidenţialitate. Pe de altă parte, orice comunicări sau materiale pe care le transmiteţi către Site prin poştă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau alte asemenea, sunt şi vor fi considerate informaţii neconfidenţiale şi nesupuse drepturilor de proprietate intelectuală. Înţelegeţi că orice transmiteţi sau afişaţi poate fi folosit de către Bristol Myers Squibb în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, orice reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare şi afişare. În plus, Bristol Myers Squibb are libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how, procese sau tehnici cuprinse în orice comunicare pe care o transmiteţi către Site în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, elaborarea, fabricarea, comercializarea şi vânzarea produselor şi a serviciilor folosind aceste idei, concepte, know-how, procese sau tehnici.

Linkuri către alte site-uri. Bristol Myers Squibb nu a revizuit niciunul dintre site-urile terţe legate prin link de Site şi nici nu este răspunzător pentru conținutul acestor site-uri sau al oricăror alte site-uri legate de Site. Accesarea de către dumneavoastră a oricăror pagini din afara Site-ului sau a oricăror alte site-uri se realizează pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce accesaţi un link către un alt site, citiţi avizul juridic şi politica de confidenţialitate de pe site-ul nou. Acestea pot fi diferite de cele care se aplică Site-ului.

Legea aplicabilă. Prezentul acord şi executarea acestuia intră sub incidenţa legilor statului New Jersey, Statele Unite ale Americii, fără a lua în considerare prevederile privind conflictul de legi. Sunteţi de acord ca orice divergenţe şi probleme ce apar în urma accesării și utilizării de către dumneavoastră a Site-ului şi a prezentului acord să fie supuse jurisdicţiei exclusive a statului New Jersey, SUA și a instanţelor federale din Mercer County, New Jersey, SUA. În măsura permisă de legea aplicabilă, orice pretenţii sau acțiuni ce rezultă din sau în legătură cu accesarea sau utilizarea Site-ului de către dumneavoastră trebuie formulate în faţa instanţelor de judecată în termen de doi (2) ani de la data la care a apărut pretenţia sau dreptul la acțiune.

Modificarea acordului.  Bristol Myers Squibb poate să revizuiască oricând Termenii şi Condiţiile care guvernează accesul și utilizarea Site-ului. Orice revizuire a acestor Termeni și Condiții va fi afişată pe Site. Trebuie să respectaţi orice astfel de revizuiri şi prin urmare să verificaţi periodic Termenii și Condițiile afișate pe Site.

 


NO-RO-2100022