Politica de confidențialitate


Scopul politicii de confidenţialitate

Bristol-Myers Squibb Marketing Services SRL

Bristol-Myers Squibb, în conformitate cu Directiva 95/46/EC şi Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectă interesul dvs. privind confidenţialitatea datelor şi de asemenea relaţia pe care o derulăm cu dvs.

Această politică de confidenţialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul acestui site (denumit în continuare "Site-ul"), prin oricare dintre sub-domeniile acestuia şi/sau directoarele sale, prin aplicaţiile şi funcţionalităţile, precum şi toate comunicările de conţinut, inclusiv e-mailurile, dar şi modul în care putem utiliza datele şi cui le putem dezvălui. De asemenea, Politica noastră de confidenţialitate descrie măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal. Vă comunicăm, de asemenea, cum puteţi să ne contactaţi pentru a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile noastre privind confidenţialitatea.

Accesul dvs. şi utilizarea acestui Site se face conform prezentei politici de confidenţialitate, avizului juridic, notei privind farmacovigilenţa şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Toţi utilizatorii trebuie să citească cu atenţie această politică de confidenţialitate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare din aceste termene şi condiţii, vă rugăm să nu accesaţi Site-ul şi/sau să nu ne furnizaţi informaţia personală relevantă.

Cum defineşte această Politică de Confidenţialitate “Date cu Caracter Personal”? Termenul “Date cu caracter personal”, aşa cum este utilizat în cadrul acestei politici de confidenţialitate, se aplică oricărei informaţii sau subset de informaţii care identifică sau care este utilizată de către ori în numele Bristol-Myers Squibb să identifice, direct sau indirect, o persoană. Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidenţialitate. În caz contrar vă vom informa sau vă vom solicita consimţământul conform legislaţiei în vigoare. Datele cu caracter personal includ numele si prenumele dumneavoastră, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, telefonul sau faxul, adresa.

Contactaţi-ne

Dacă veţi comunica cu noi prin intermediul link-ului “Contactați-ne” de pe Site, este posibil să vă solicităm informaţii precum nume, număr de telefon, informaţii privind profesia şi adresa de e-mail, astfel încât să putem răspunde întrebărilor şi comentariilor dvs.

  • Alte facilităţi ale Site-ului
    Site-ul nostru oferă diverse facilităţi care se pot schimba periodic. Este posibil să vă solicităm să introduceţi anumite date cu caracter personal în aşa fel încât să putem comunica cu dvs. despre aceste facilităţi şi să le gestionăm în mod adecvat.
  • Alte utilizări ale informaţiilor
    Este posibil să utilizăm datele cu caracter personal pe care ne le furnizaţi prin intermediul Site-ului pentru scopuri interne. Aceste scopuri includ administrarea Site-ului, date de analiză a traficului şi conformitate cu obligaţiile noastre legale, politici şi proceduri.

B. Date cu caracter personal din surse publice sau terţe părţi.
Este posibil să colectăm date cu caracter personal despre profesioniștii din domeniul sănătății care se înregistrează pe acest Site, dacă este cazul, din surse publice sau terţe părţi, pentru a verifica identitatea şi competențele profesionale.

C. Cookies. Cookie-urile sunt paragrafe scurte de text care sunt introduse pe computerul dvs. de către site-urile pe care le vizitaţi. Sunt în mare parte utilizate pentru a asigura buna funcţionare a site-ului, precum şi să furnizeze informaţie proprietarilor site-ului.

Tabelul de mai jos explică utilizarea acestor cookies pe care le folosim.

Cookie Nume Detalii Scop
Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționarea de bază a site-ului
BannerInfo
BIGipServer*
2016/11/02
Visita
Autentificare sigură.
Reţine pasul la care sunteţi într-o comandă.
Cookie-uri funcționale

Aceste cookie-uri ne permit să analizăm utilizarea site-ului în așa fel încât să măsurăm și să creștem performanța
UnicaID
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
2021/07/09
2017/04/04
2017/04/04
Visita

Reţine detaliile de autentificare.
Reţine ce aveţi în căruciorul de cumpărături.
Se asigură că site-ul este consistent.

Cookie-uri publicitare

Aceste cookie-uri sunt folosite de companiile de publicitate pentru a oferi reclame relevante pentru interesele dumneavoastră
   

Vă permite să distribuiţi paginile pe reţelele sociale.
Vă permite să postaţi comentarii.
Vă oferă publicitate în funcţie de interesele dumneavoastră.

Cum pot schimba setările pentru cookie-uri?
Puteți foarte ușor schimba aceste setări prin accesarea logo-ului TRUSTe afișat pe fiecare pagină a site-ului nostru.

D. Adrese IP
O adresă IP este un element unic de identificare pe care anumite dispozitive electronice îl utilizează pentru a identifica şi comunica între ele prin intermediul internetului. Când vizitaţi Site-urile noastre, primim informaţii cu privire la adresele IP pe care dispozitivul dvs. le utilizează pentru a se conecta la Internet. Informaţie partajată. Nu vindem, închiriem sau tranzacţionăm datele cu caracter personal pe care utilizatorii le introduc pe Site, nici nu dezvăluim în niciun fel aceste informaţii cu excepţia celor descrise în prezenta politică de confidenţialitate. La orice moment, informaţia personală este tratată confidenţial şi în concordanţă cu legile aplicabile. Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal entităţilor Bristol-Myers Squibb din Spațiul Economic European şi din Elveţia, pentru scopurile limitate agreate în această politică de confidenţialitate. Este de asemenea posibil să transferăm aceste date cu caracter personal furnizorilor de servicii pentru ca aceştia să efectueze servicii în calitate de împuterniciţi ai noştri., numai în scopul prelucrării datelor şi în conformitate cu legile în vigoare (de exemplu, pentru a prelucra formularele de înregistrare online pentru evenimente sau pentru administrarea blog-urilor noastre). Vă rugăm să observaţi faptul că aceşti furnizori de servicii pot fi localizaţi în ţări în afara Uniunii Europene dar recunoscuţi ca având capacitatea să asigure un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personale, sau în ţări din afara Uniunii Europene care nu asigură acelaşi nivel de protecţie a datelor ca în cadrul Uniunii Europene. Cu toate acestea, vom solicita contractual ca suficiente măsuri de securitate şi confidenţialitate să fie asigurate de către furnizorii de servicii pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a informaţiei dvs. şi să se asigure că o vor dezvălui întotdeauna conform legislaţiei aplicabile. Aceşti furnizori de servicii nu sunt autorizaţi de către noi să folosească sau să dezvăluie datele decât în măsura în care este necesar pentru a asigura serviciile în numele nostru sau să se conformeze cerinţelor legale. În plus, este posibil să dezvăluim informaţii despre dvs (i) dacă ne este solicitat prin lege sau în urma unui proces, (ii) ca răspuns la o cerere din partea unei autorităţi de aplicare a legii sau oficiali guvernamentali, sau (iii) când considerăm că dezvăluirea este necesară sau adecvată pentru a preveni o vătămare fizică sau o pierdere financiară sau în legătură cu o investigaţie privind o activitate ilegală suspectată sau dovedită.

Ne rezervăm dreptul de a transfera orice informaţie pe care o deţinem despre dvs. în cazul în care vindem sau transferăm întreaga sau o parte a afacerii noastre ori a activelor noastre, şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de către legile aplicabile. În cazul în care o astfel de tranzacţie are loc, vom face eforturi rezonabile pentru a cere ca entitatea cesionară să utilizeze datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul acestui Site într-un mod compatibil cu această politică de confidenţialitate.

Link-uri către alte Site-uri. Ocazional furnizăm link-uri către alte site-uri în scopul informării dvs. Aceste site-uri operează independent de Site-ul nostru şi nu se află sub controlul nostru. Aceste site-uri pot avea propriile politici de confidenţialitate şi termeni de utilizare. Nu suntem răspunzători pentru conţinutul acestor site-uri, pentru orice produse sau servicii care pot fi oferite prin aceste site-uri, sau orice utilizare a site-urilor legate prin link. Vă rugăm accesaţi secţiuneaAvizul juridic pentru mai multe informaţii în legătură cu acest subiect.

Protejarea informaţiilor personale. Asigurăm măsuri administrative, tehnice şi fizice pentru Site pentru a-l proteja împotriva pierderii, utilizării greşite sau accesului neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin Site-ul nostru, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Modificările Politicii de confidenţialitate. Bristol-Myers Squibb poate să revizuiască în orice moment termenii şi condiţiile prezentei politici de confidenţialitate, în condiţiile legii. Aveţi obligaţia de a lua în considerare aceste revizuiri şi prin urmare trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a fi la curent cu cea mai recentă declaraţie de confidenţialitate.

Accesul, Corectarea şi Ştergerea Datelor cu Caracter Personal. În condiţiile legii, asigurăm utilizatorilor (i) acces gratuit la datele cu caracter personal pe care o furnizează prin intermediul Site-ului şi dreptul de a fi informaţi şi (ii) dreptul de a revizui, corecta şi şterge astfel de informaţii, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal respective, dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice in ceea ce îi priveşte şi care este bazată pe prelucrare automată, precum şi dreptul de a se adresa autorităţii de supraveghere sau unei instanţe judecătoreşti. Dacă doriţi să actualizaţi informaţiile de contact sau preferinţele dvs., ori doriţi să exercitaţi dr epturile de acces, intervenţie şi opoziţie sau să vă dezabonaţi de la vreunul din serviciile propuse, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai jos.

Informaţii suplimentare – Cum să ne contactaţi. Dacă aveţi întrebări referitoare la procedurile noastre privind confidenţialitatea, sau dacă doriţi să primiţi o listă a datelor dvs. cu caracter personal (entităţi conexe Bristol-Myers Squibb în cadrul zonei comerciale europene sau furnizori de servicii), vă rugăm să ne contactaţi la:

Bristol-Myers Squibb Marketing Services SRL
Europe House
Bd. Lascăr Catargiu nr 47-53, et. 5, sector 1, Bucureşti