Principiile noastre

La Bristol Myers Squibb, valorile și principiile noastre guvernează fiecare decizie pe care o luăm și ne obligă să avem cele mai înalte standarde de comportament moral și etic. Promitem să acționăm conform credinței că cel mai prețios ingredient al fiecărui produs este integritatea celui care l-a creat.

Principii de integritate

Standardele de etică şi conduită în afaceri ale BMS reprezintă sinteza celor mai importante politici şi proceduri de derulare a activităţilor companiei într-un mod responsabil, etic şi legal.

Principiile pun la dispoziţia angajaţilor companiei instrucţiuni specifice, menite să faciliteze respectarea acestor politici şi proceduri. O bună guvernanţă corporatista este esenţială pentru integritatea companiei şi asigură respectarea de către Bristol Myers Squibb a celor mai înalte standarde morale şi etice în derularea tuturor activităţilor sale comerciale.


Terțe părți

Recunoaștem că terții joacă un rol important în ceea ce priveşte succesul nostru. Ne străduim să colaborăm doar cu terţii care ne împărtăşesc angajamentul faţă de Standardele de conduită şi etică profesională pentru terţi (Standardele 3P). Încurajăm terții să adopte şi să aplice Standardele 3P şi să dispună de procese şi/sau sisteme care să susţină desfăşurarea activităţii în conformitate cu toate legile, reglementarile, ghidurile şi codurile aplicabile în domeniu. Contractele cu terţii cuprind cerinţe specifice privind respectarea Standardelor 3P.

Standardele de etică și conduită în afaceri pentru terțiRaportarea problemelor de conformitate

Bristol Myers Squibb Integrity Line este un sistem de raportare confidențială telefonică și pe web, găzduit de Navex Global.

NO-RO-2100022