Transparență

Credem în importanţa asigurării unui mediu deschis care să contribuie la construirea unei baze pentru încredere şi respect în rândul colegilor noştri, profesioniștilor din domeniul sănătăţii, pacienţilor, tuturor părţilor implicate şi publicului. Punerea la dispoziţie a informaţiilor este importantă deoarece ne derulăm activitatea respectând cele mai înalte standarde şi în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.

Puteţi consulta pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) raportul Bristol Myers Squibb România privind activităţile de sponsorizare precum şi alte cheltuieli suportate în perioada 2019/2020 pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care desfăşoară activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţa medicală sau farmaceutică.

În plus, puteţi accesa [aici] transferurile de valoare, sub forma agregată, privind activitatea de cercetare şi dezvoltare aferentă anului 2019/2020.

Susţinem cu fermitate responsabilitatea noastră faţă de procesul de transparenţă a interacțiunilor dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical, respectând Codurile de transparenţă ale Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) şi ale Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA).

Interacțiunea cu profesioniștii din sănătate

În calitate de membru al ARPIM, Bristol Myers Squibb a aderat la Codul de etică în promovarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală şi în interacţiunile cu profesioniştii din domeniul sanitar, cod armonizat cu reglementările de la nivel european ale industriei farmaceutice şi care reflectă cerinţele Codului EFPIA.

NO-RO-2100022