İletişim

Web sitemiz birçok spesifik ilgi alanı hakkında içerik ve bilgiler sunmaktadır. Web sitemizde yanıtlanmamış genel bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tıbbi Bilgiler ve Hizmetler
Sağlık Profesyonelleri için tıbbi bilgiler ve kaynaklara erişim

Tıbbi Bilgiler İletişim Merkezi

Faks : 0 212 286 13 95

Yan Etkiler / İstenmeyen Reaksiyonlar veya Ürün Kalitesi Şikayetlerinin Bildirilmesi (Farmakovijilans)

Faks : 0 212 286 13 95

Yan Etkileri, Ürün Kalitesi Şikayetlerini veya diğer pazarlardaki Tıbbi Bilgi taleplerini bildirmek için global sitemizi ziyaret edin.


Bizimle paylaştığınız tüm bilgi ve kişisel verilerinizin BMS'in şirket politikalarına ve yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde korunacağından ve gizli tutulacağından emin olabilirsiniz. Sunduğunuz kişisel bilgiler veri sorumlusu olan BMS Türkiye tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5 kapsamında belirtilen, BMS Türkiye'nin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak şeklindeki yasal gerekçeye dayanarak elektronik olarak veya kağıt üzerinde işlenir. Sunduğunuz bilgiler ilaç güvenliği izlemi için kullanılır ve bu bilgileri global farmakovijilans veritabanına kaydetmek ve farmakovijilans ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için açıklanan amaçlarla ilgili sağlık otoriteleri, hizmet tedarikçilerimiz ve ilgili iştiraklerle paylaşılabilir. Bu tedarikçiler ve iştirakler sözleşme gereği Türkiye’deki yerel gizlilik yönetmeliklerine uygun yeterli düzeyde gizlilik ve güvenlik önlemleri sağlamak zorundadır. Farmakovijilans ile ilgili bilgi ve raporlar ürünün pazarlandığı ilgili ülkede ürünün geri çağrılmasından itibaren en az 10 yıl boyunca saklanmak zorundadır.

KVKK Madde 11 uyarınca BMS’e başvuru yaparak şu haklara sahip olursunuz:
a)  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b)  Kişisel verileriniz işlendiyse işlemeyle ilgili bilgi talep etmek,
c)  Kişisel verilerinizin işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d)  Kişisel verilerinizin aktarıldığı Türkiye içindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişileri öğrenmek,
e)  Eksik ve/veya hatalı işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek,
f)  KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek,
g)  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda madde (d) ve (e) uyarınca gerçekleştirilen işlemlere dair bildirimde bulunulmasını talep etmek,
h)  Kişisel verilerinizin yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize herhangi bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etmek ve
i)  Kişisel verilerinizin yasadışı bir şekilde işlenmesinden dolayı zarar görmeniz durumunda bu zararın tazmin edilmesini talep etmek.

KVKK Madde 13 bent 1 uyarınca yukarıdaki haklarla ilgili talebinizi BMS’e yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirtilen diğer yollarla iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi DPO@bms.com adresine e-posta göndererek de iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili hususlar için yalnızca bu e-posta adresinin kullanılması gerektiğini ve başka kanallar üzerinden alınan talep ve bildirimlerin değerlendirmeye alınmayacağını lütfen unutmayın.

Siber Olay Bildirimi - Birtakım Sınırlı Sayıdaki Eski Çalışanlarımızın Dikkatine 

BMS olarak aciliyet, hesap verebilirlik ve dürüstlük değerlerimiz iş yapış şeklimizin temelini oluşturmaktadır. Bu değerler doğrultusunda, bazı eski çalışanlarımızın kişisel verilerini etkileyen bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Veri güvenliğinin BMS’in  en önemli önceliklerden biri olduğunu ve gizliliğinizi sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldığımızı lütfen unutmayın.

Söz konusu siber güvenlik olayı, 30 Mayıs – 1 Haziran 2023 tarihleri arasında sadece 1 gün yaşanmış olup, ilgili kişiler üzerindeki tek etkisi kişisel veriler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi olarak belirlenmiştir. Veri ihlali sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı ise düşüktür.

Bu olaydan etkilenen veriler hassas nitelikte olmayıp, sadece kimlik, (varsa) iletişim ve sınırlı ölçüde çalışan verileri olaya konu olmuştur.

Durumun farkına varılması akabinde problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına aşağıda belirtilen temel güvenlik tedbirleri proaktif ve ivedi bir şekilde alınmıştır:

  •  İş sürekliliği önlemleri derhal devreye sokulmuştur.
  • Operasyonel ve siber olay protokolleri etkinleştirilmiştir.
  • Siber güvenlik için yama uygulanana kadar ilgili sistem derhal çevrimdışı hale getirilmiştir.
  • İlgili firmamız tarafından sağlanan tüm yamalar uygulanmıştır.
  • Kök neden analizi başlatılmıştır.
  • Kurumsal birimimize ek olarak bünyemiz dışından avukatlar görevlendirilmiş ve kapsamlı bir iç soruşturma başlatılmıştır.

Size her zaman destek olmaya ve daha çok bilgi vermeye hazırız. Lütfen Veri Koruma Ofisimiz (DPO@bms.com) ile iletişime geçiniz.  

Bize Ulaşın

Bristol Myers Squibb 

Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat 17
34485 Sarıyer, Istanbul, Türkiye

Telefon : +90 212 335 89 00

E-posta : bms-turkey@bms.com

Fax : +90 212 286 24 98

Uyumluluk Kaygılarının Raporlanması

Bristol Myers Squibb Integrity Line, Navex Global tarafından sunulan telefon ve web tabanlı bir gizli raporlama sistemidir.

NO-TR-2100004 – 06/2021