Misyonumuz

Hastaların ciddi hastalıklar ile mücadelesine yerdımcı olan yenilikçi ilaçları keşfetmek, geliştirmek ve sunmaktır. 

Taahhüdümüz

Hastalarımıza çalışanlarımıza, global topluluklarımıza, hissedarlarımıza, çevremize ve diğer paydaşlara, her ürünün paha biçilemez içeriğinin onu üretenin dürüstlüğü olduğuna dair inancımıza göre hareket etmeye söz veriyoruz. Etkin yönetim ve yüksek etik standartları ile çalışmaktayız. Paydaşlarımızda ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza olanak sağlamak üzere şeffaflık ve diyalog aramaktayız. Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe taahhüdümüzü ciddiye almaktayız ve bu beklentiyi ortaklarımıza ve tedarikçilerimize de genişletmekteyiz.

Hastalarımıza

Ciddi hastalıkları olan hastaların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi, yüksek kalitede ilaçlar sağlamak için bilimsel mükemmelliğe ve biyofarmasötik araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya adanmış haldeyiz. Hastaların hayatlarını iyileştiren ilaçlar aracılığıyla klinik ve ekonomik fayda üretmek için bilimsel özen göstermekteyiz. Ticari kullanıma sunulan ilaçlarımız hakkında bilgileri yaygın ve hemen ulaşılabilir kılmak için çaba harcamaktayız.

Çalışanlarımıza

Çeşitliliğe sahip bir iş gücü ve kapsayıcı bir kültürü benimsemekteyiz. Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, profesyonel gelişimi, iş-yaşam dengesi, kendilerine eşit ve saygılı davranılması en önemli önceliklerimiz arasında gelmektedir.

Hissedarlarımıza

Güçlü performans ve hissedar değeri üretmek üzere çaba harcamaktayız.

Çevremize

Doğal kaynakların korunmasını teşvik etmekteyiz ve işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevresel etkisini minimize etmek için çaba harcamaktayız.

NO-TR-2100004 – 06/2021