Prensiplerimiz

Bristol Myers Squibb'te, değerlerimiz ve ilkelerimiz aldığımız her karara rehberlik etmekte ve bizi en yüksek standartta ahlaki ve etik davranışlara bağlı tutmaktadır. Her ürünün paha biçilemez içeriğinin onu üretenin dürüstlüğü olduğuna dair inancımıza göre davranmaya söz veriyoruz.

Dürüstlük ilkeleri

BMS İş İdaresi ve Etik Standartları, şirketin işlerini yasal, etik ve sorumlu bir biçimde yürütmede önemli prensipler ve prosedürlerin bir özetini sunmaktadır.

Dürüstlük İlkeleri, bu prensip ve prosedürlere uyulmasına yardımcı olmak üzere şirket çalışanlarına spesifik rehberlik sunmaktadır. İyi kurumsal yönetim, şirketin bütünlüğü için zaruridir ve Bristol Myers Squibb'in tüm iş faaliyetlerinde ahlaki ve etik davranışların en yüksek standartlarını karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Üçüncü Taraflar

Üçüncü tarafların başarımızda önemli bir rolü olduğunun farkındayız. İşlerimizi sadece Üçüncü Taraflar için İş İdaresi ve Etik Standartları (3P Standartları) taahhüdümüzü paylaşan üçüncü taraflar ile yürütmeye gayret etmekteyiz. 3P Standartlarını benimsemeleri ve uygulamaları için, tüm uygulanabilir kanunlar, mevzuatlar, kılavuzlar ve endüstri kuralları uyarınca çalışmayı destekleyen elverişli prosesler ve/veya sistemleri yürürlükte bulundurmaları için Üçüncü Tarafları teşvik etmekteyiz. 3P Standartlarına bağlılık için spesifik gereksinimler üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde yer almaktadır.

Üçüncü Taraflar için İş İdaresi ve Etik Standartları


Uyumluluk Kaygılarının Raporlanması

Bristol Myers Squibb Integrity Line, Navex Global tarafından sunulan telefon ve web tabanlı bir gizli raporlama sistemidir.

NO-TR-2100004 – 06/2021