Yasal Uyarı

Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi (“Bristol-Myers Squibb”) tarafından yönetilmekte olup site içeriği global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hükümlerle korunmaktadır.

Yasal Uyarı’nın Kabulü:

Bu internet sitesine erişiminiz ve bu siteyi kullanımınız yürürlükteki mevzuata ve aşağıdaki hüküm ve şartlara (“Hüküm ve Şartlar”) tabidir. Bu siteye erişerek ve içeriğini gözden geçirerek hiç bir kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan Hüküm ve Şartlar’ın bağlayıcı olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak Bristol-Myers Squibb ile aranızda olan diğer sözleşmelerin yerini aldığını beyan ve kabul edersiniz. İşbu Hüküm ve Şartlar’da “Bristol-Myers Squibb”e yapılan atıfların tümü, Bristol-Myers Squibb Company ile mevcut ve müstakbel tüm iştiraklerini ve bağlı ortaklıklarını kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.

Kullanımın Kapsamı:

Bristol-Myers Squibb sizin kişisel bilgilenmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için bu internet sitesinin devamlılığını sağlamaktadır. Sitede görüntülenen materyalleri ancak bu materyallere ilişkin telif haklarımız ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarımıza ilişkin bütün uyarıları korumak suretiyle ve ticari olmayan ve yalnızca kişisel kullanım amaçlarıyla indirebilirsiniz. Buna karşılık bu internet sitesindeki metin, resim, fotoğraf, tasvir ve imajlar da dahil olmak üzere bu internet sitesinin içeriği Bristol-Myers Squibb’in yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, kullanılamaz, gönderilemez.

Bu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Bristol-Myers Squibb’in, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta olduğunu ve bu internet sitesinin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu internet sitesine erişmeye çalışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

Tıbbi Tavsiye İçermemesi:

Bu internet sitesi tıbbi bir tavsiye içermemektedir. Bristol-Myers Squibb tıbbi tavsiyeler verilmesi ya da benzer hizmetlerle iştigal etmemektedir. Bunun yanı sıra, bu internet sitesinden verilen bilgiler kesinlikle sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet veya önerilerin yerine geçmeyi amaçlamamaktadır. Bu tür bir hizmete ya da öneriye ihtiyaç duymanız halinde derhal sağlık mesleği mensuplarına başvurmanız gerekmektedir.

Ürün Bilgisi:

Bu sitede yer alan hiçbir şey bir ürünün ya da hizmetin tanıtımı veya teklifi olarak ya da kanunlar ya da yönetmeliklerce pazarlanmasına izin verilemeyen bir ürünün temini olarak anlaşılmamalıdır. Belli ürünlere ilişkin özel bilgiler için, ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili otoritesi tarafından kabul edilen reçeteleme bilgilerine başvurunuz.

Telif Hakkı Koruması:

Bu sitede görmekte ya da okumakta olduğunuz her şeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı koruması altında olduğunu ve Bristol-Myers Squibb’in yazılı izni olmaksızın burada belirtilen Hüküm ve Şartlara aykırı olarak kullanılamayacağını beyan ve kabul etmektesiniz. Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde görüntülenen materyalleri kullanmanız sebebiyle  Bristol-Myers Squibb’in bağlı işletmeleri dışındaki üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediğini garanti etmemektedir.

Markalar:

Bu internet sitesinde görüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları (topluca “Markalar” olarak anılacaktır) tescilli ya da tescilsiz olarak Bristol-Myers Squibb veya başkalarına ait olabileceği gibi her ikisinin ortak mülkiyetinde de olabilir. Bu internet sitesinde bulunan hiçbir şey herhangi bir marka lisans veya kullanım hakkı verildiğine ilişkin örtülü kabul anlamına gelmemektedir. Bu internet sitesinde görüntülenen Markalar’ın ya da diğer içeriğin kullanımı burada belirtilen istisnalar dışında tamamıyla yasaklanmıştır. Bristol-Myers Squibb’in fikri mülkiyet haklarını cezai takip de dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geniş kapsam dahilinde kullandığını bilmeniz gerekmektedir.

Teminat Dışı Haller:

Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde, güncel ve doğru bilgilere yer vermek için makul çabalar göstermekle birlikte, sağlanan bilgilerin doğruluğuyla, güncelliğiyle veya eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu internet sitesine erişiminizden veya erişememenizden ya da bu internet sitesinde verilen herhangi bir bilgiye duyduğunuz güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan bu sitenin sahibi sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğun Kısıtlanması:

Bu internet sitesine erişiminiz, sitenin kullanımı ve bu sitede gezinme nedeniyle ortaya çıkan zararların riski size aittir. Ne Bristol-Myers Squibb ne de bu sitenin oluşturulmasını veya sunulmasını sağlayan diğer kişiler siteye erişiminiz ya da siteyi kullanmanız nedeniyle ortaya çıkan hiç bir zarardan dolayı sorumlu bulunmamaktadır. Siteye erişiminiz, siteyi kullanımınız ya da sitede gezinmeniz ya da sitede yer alan materyallarin, metinlerin ya da imajların indirilmesi sırasında bilgisayarınıza ya da diğer mülkiyetinize bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan sorumlu bulunmamaktadır.

Yasaklanmış İletim:

İnternet sitesinin bazı bölümleri çevrimiçi forumlara erişmenize, e-posta göndermenize veya başka bir şekilde Bristol-Myers Squibb’e geri bildirimde bulunmanıza imkan sağlamaktadır. Bristol-Myers Squibb bu bölümlerde yer alan içeriklere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesi vasıtasıyla Bristol-Myers Squibb’e, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden mevzuata aykırı, tehditkar, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderemez ya da iletemezsiniz. Bununla birlikte; (a) diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden (b) ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan (c) virüs, yazılım hatası ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da (d) ticaret veya rekabeti kısıtlamak amacıyla hukuka aykırı bir şekilde başka bir kişiye karşı gizli anlaşma yapmak için kullanılan bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır. Telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir diğer hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan ya da internet sitesine erişiminiz veya siteyi kullanmanız dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan tek başınıza sorumlu bulunmaktasınız.

Kullanıcı Bildirimleri:

Bu internet sitesine yapılan elektronik iletişimlerdeki tüm “kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler” bu internet sitesinin Gizlilik Politikası’na tabidir. E-posta ya da başka bir yolla bu internet sitesine göndermiş, iletmiş olduğunuz veriler, sorular, görüşler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir iletişim ya da materyale gizli olmayan ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesine veya işbu sitenin sahiplerine gönderilen herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği de dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır.

Bu siteye iletmiş ya da göndermiş olduğunuz herhangi bir şeyin sadece Bristol-Myers Squibb tarafından çoğaltma, açıklama, aydınlatma, iletim, yayımlama, yayın veya postalama amaçlarını da kapsayacak şekilde çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Bristol-Myers Squibb, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür amaçlar, üçüncü taraflara açıklamayı ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmasını içerebilir.

Diğer Sitelere Bağlantılar (Linkler):

Ziyaretçilerimizin rahat kullanımı açısından internet sitemiz yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içermektedir. Bu internet sitesinde, başka sitelere link verilmesi veya başka sitelere referans verilmiş olması Bristol-Myers Squibb’in, bağlantı verilen veya referans verilen diğer sitelerin içeriğinden sorumluluğunu doğurmayacağı gibi, Bristol-Myers Squibb diğer sitelerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu tutulamayacaktır. Başka bir siteye bağlandığınızda, lütfen o siteye ait yasal uyarı ve gizlilik politikasını incelediğinizden emin olunuz.

Geçerli Kanun:

İşbu Hüküm ve Şartlar ve uygulanması, kanunlar ihtilafı hükümleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu internet sitesini kullanarak siteye erişiminiz ya da internet sitesini kullanmanızdan kaynaklanan tüm talep ve dava haklarının, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenmesine rıza göstermektesiniz. İlgili mevzuatın emredici hukuk hükümleri çerçevesinde aksi öngörülmediği sürece, bu gibi bir hakkın doğumu veya ortaya çıkmasından sonra en geç iki yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Yasal Uyarı’nın Değiştirilmesi:

Bristol-Myers Squibb herhangi bir zamanda internet sitesine erişimi ve sitenin kullanımını düzenleyen bu Hüküm ve Şartlar’ı gözden geçirip değiştirebilir. İşbu Hüküm ve Şartlar’da bir değişikliğe gidilmesi halinde, değişiklikler internet sitesine yüklenecektir. Yapılacak değişiklikler sizler için de bağlayıcı olacağından, periyodik olarak bu sitede yayınlanan Hüküm ve Şartlar’ı ziyaret etmenizde ve yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

NO-TR-2100044-10/2021