Over ons

We zijn een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve geneesmiddelen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen.

Bristol Myers Squibb is een bedrijf dat zich onderscheidt door een unieke biofarmaceutische strategie. Die is gestoeld op het bereik en de middelen van een grote farmaceutische onderneming, maar dan gekoppeld aan de bedrijfsspirit en de flexibiliteit van een biotechbedrijf. Elke dag spannen we ons in om innovatieve geneesmiddelen aan te bieden aan patiënten met ernstige, levensbedreigende ziekten.

Elke dag spannen onze medewerkers zich wereldwijd samen in voor de patiënten. Dat is de drijfveer voor alles wat we doen. We zijn gefocust om miljoenen patiënten in de hele wereld te helpen in medische terreinen als oncologie, hematologie, cardiovasculaire ziekten en immunologie. Met onze R&D-organisatie hebben we een duurzame pijplijn van potentiële therapieën opgebouwd en zetten we samenwerkingen op om toegang te hebben tot externe innovatie. Op die manier kunnen we ons werk verbreden en versnellen.

Als wereldburgers werken we op een duurzame, verantwoorde manier en zoeken we constant om iets terug te geven aan de maatschappij. Met de Bristol Myers Squibb Foundation promoten we een evenwaardige gezondheid en streven we ernaar om de gezondheidssituatie te verbeteren van bevolkingsgroepen die onevenredig getroffen worden door ernstige ziekten en aandoeningen. Zo geven we hoop aan enkele van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de wereld.

Over Bristol Myers Squibb in België

Alle mensen die onvermoeibaar doorgaan om COVID-19 te overwinnen, inspireren ons om ook onze bijdrage te leveren. Bij Bristol Myers Squibb blijven we alles in het werk stellen om patiënten en zij die met deze pandemie geconfronteerd worden, maximaal te ondersteunen. Medische hulpverleners, verpleegkundigen en artsen staan dezer tijden in de frontlinie tegen een onzichtbare vijand.

Aan hen, uit de grond van ons hart: Bedankt. Merci. Thank you.

#BMSemployee #flattenthecurve

We zijn er trots op dat we onze BMS-medewerkers helpen vrijwilligerswerk te doen in de strijd tegen deze ziekte.

Lees het inspirerende verhaal van onze collega Patrick Lamotte, die vrijwilligerswerk doet in een verpleeghuis in Brussel.

Thank you

Op een boogscheut van Brussel, in Braine-l'Alleud, huist Bristol Myers Squibb verschillende afdelingen waaronder de commerciële, verkoop- en marketingafdelingen, en een hub voor zowel Europese als internationale R&D en regelgevende activiteiten.

Elke dag werken medische onderzoekers onvermoeibaar aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen op het vlak van oncologie, hematologie, cardiovasculaire aandoeningen en immunologie.

Pionier en leider in immunotherapie

Bristol Myers Squibb is een pionier en leider in immunotherapie in België. 2017 betekende het 5-jarig bestaan van ipilimumab in België, de eerste immunotherapie voor melanoom zowel in België als wereldwijd.

Daarnaast heeft het slechts twee jaar geduurd voor nivolumab (Opdivo), de tweede generatie immunotherapie, werd goedgekeurd door de Europese Commissie en terugbetaald in België voor acht indicaties in zes verschillende tumortypes. Hierdoor is België één van de snelste Europese markten wat betreft goedkeuring.

Een duidelijke ambitie om maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken

De ambitie van Bristol Myers Squibb Belgium is duidelijk: het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg binnen België door middel van onderwijs en bevordering van veranderingen in de gezondheidszorg.

Bristol Myers Squibb Belgium wil bijdragen tot het scheppen van een omgeving waarin een debat met de gezondheidszorg kan plaatsvinden, om te anticiperen op toekomstige sleutelkwesties, door bijvoorbeeld het opleiden van professionals in de gezondheidszorg, in immunotherapie, of het ondersteunen van nieuw opkomende gezondheidszorgberoepen.

Een gemeenschappelijke passie: het leven van de patiënt redden en verbeteren

Bij Bristol Myers Squibb Belgium heerst een informele en flexibele cultuur, gericht op respect voor mensen en een ondernemingsgeest. Alle medewerkers delen dezelfde passie: het leven van de patiënt redden en verbeteren en worden aangemoedigd initiatieven te omarmen om een gezonde levensstijl te leiden en acties te ondersteunen die aansluiten bij de missie van het bedrijf.

Corporate Social Responsibility

Al meer dan 3 jaar organiseert BMS de Country 2 Country 4 Cancer Ride (C2C4C). Dit episch fietsevenement ondersteunt Union for International Cancer Control (UICC) en ook heel wat lokale UICC-leden door extra geld in te zamelen en bewustzijn te creeëren. In 2017 en 2018 koos het Benelux team ervoor om European Cancer Patient Coalition (ECPC) te ondersteunen, wiens missie het is om de stem te zijn voor kankerpatiënten in Europa. Van 10 to 27 september 2018 fietsten 6 teams, in totaal 80 fietsers, ongeveer 4000 kilometers. De start werd gegeven in Duitsland (Munchen), doorheen Zwitserland, Italië, Frankrijk, Spanje en opnieuw naar Frankijk. Ons Benelux team eindigde de rit van Tours naar Uxbridge (UK).

Onze fietsers zijn gemotiveerd en gaan voor een gezamelijk doel: kankerpatiënten helpen om nog meer dierbare herinneringen te kunnen delen met hun geliefden.  Bristol Myers Squibb zal de opbrengst van het ingezamelde geld verdubbelen en verdubbelt op die manier ook uw vrijgevigheid.

Bristol Myers Squibb heeft reeds toegezegd om deze Country 2 Country 4 Cancer ride de komende 3 jaar nog te organiseren!
 

 

 
C2C4 riders on road
map-route
Ons bedrijf 

De waarden en principes van Bristol Myers Squibb verbinden ons tot de hoogste morele en ethische gedragsnormen. Ze weerspiegelen onze overtuiging dat "het onschatbare ingrediënt van elk geneesmiddel de eer en integriteit van de maker is."

Diversiteit en inclusie    
Ons wereldwijde, gevarieerde team garandeert een inclusieve prestatiecultuur die zich kenmerkt door flexibiliteit, ondernemingszin en verantwoordelijkheid. 
Belangrijke feiten 
De nieuwste informatie over ons bedrijf.    
Verantwoordelijkheid    
Dit draait om het juiste te doen voor de patiënten die we wereldwijd ondersteunen. We zijn actief op vele fronten om de ongelijkheid in de gezondheid weg te werken en de situatie te verbeteren van gemeenschappen die onevenredig worden getroffen door ernstige ziektes.
Bristol Myers Squibb Foundation

Met de Bristol Myers Squibb Foundation promoten we een evenwaardige gezondheid en streven we ernaar om de gezondheidssituatie te verbeteren van bevolkingsgroepen die onevenredig getroffen worden door ernstige ziekten en aandoeningen.  De Bristol Myers Squibb Foundation heeft een aantal wereldwijde initiatieven en programma's.

Corporate leadership team    

Ons bedrijf wordt geleid door leidinggevenden die een rijk en ervaringen meebrengen om het snel evoluerende wereldwijde landschap in de gezondheidszorg te doorkruisen.  We beloven plechtig dat we onze verbintenissen zullen nakomen. Tegenover onze patiënten en klanten, onze medewerkers, onze gemeenschappen over de hele wereld, onze aandeelhouders en ons leefmilieu.  Uiteindelijk zal ons succes afgemeten worden aan het verschil dat we kunnen maken in het leven van onze patiënten. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het bedrijf.