Hart- en vaatziekten

Op 22 februari gaat ons hart uit naar Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM)

Belangrijke feiten over HCM
  • Hypertrofische Cardiomyopathie is een veel voorkomende genetische aandoening waarbij de hartspier wordt aangetast.  
  • De ziekte treft mensen over de hele wereld - ongeacht geslacht, leeftijd of etniciteit.
  • HCM is vaak erfelijk of veroorzaakt door een genetische mutatie. 
  • 1 op de 330 mensen wordt getroffen door een cardiomyopathie.1
  • Het vormt daarmee een grote belasting voor patiënten, gezinnen, de gezondheidszorg en de samenleving.2
  • HCM krijgt weinig beleidsaandacht, en ook behandelaars zijn over het algemeen niet vertrouwd met de diagnose en behandeling van de ziekte. Bewustmaking van HCM is daarom van essentieel belang.

 

Wat doen we op vlak van hart-en vaatziekten?

hart-en vaatziekten

BMS is leidend in de ontwikkeling van baanbrekende therapieen voor de behandeling van patiënten met hart-en vaatziekten. 

 

Hart- en vaatziekten omvatten alle ziekten die het hart- en vaatstelsel en de bloed- en lymfevaten aantasten zoals hartinfarcten, beroerten en veneuze trombo-emboliën. 

 

In België krijgen jaarlijks 19.000 mensen een hersenberoerte3 en ongeveer 15.000 mensen krijgen een hartinfarct4. Hart- en vaataandoeningen zijn een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit in de geïndustrialiseerde landen. 

 

Vroege opsporing van deze ziekten, behandeling van de risicofactoren en preventie zijn belangrijk om de impact van hart-en vaatziekten te beperken. Huidig onderzoek van Bristol Myers Squibb is dan ook gefocust op de ontwikkeling van therapieën voor de preventie van beroerten en de behandeling van veneuze trombo-embolie. Bij de preventie van beroerten ligt de nadruk op atriumfibrillatie, een van de grootste risicofactoren voor beroerten. 

Ons geneesmiddel in hart- en vaatziekten

Onze missie is om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en ter beschikking te stellen aan patiënten met ernstige ziekten.