Hart- en vaatziekten

Wat doen we op vlak van hart-en vaatziekten?

hart-en vaatziekten

Bristol Myers Squibb versterkt zijn leiderspositie door zijn ervaring verder in te zetten in de ontwikkeling van baanbrekende therapieën voor de behandeling van patiënten met hart-en vaatziekten. 

 

Hart- en vaatziekten omvatten alle ziekten die het hart- en vaatstelsel en de bloed- en lymfevaten aantasten zoals hartinfarcten, beroerten en veneuze trombo-emboliën. 

 

In België krijgen jaarlijks 19.000 mensen een hersenberoerte1 en ongeveer 15.000 mensen krijgen een hartinfarct2. Hart- en vaataandoeningen zijn een van de voornaamste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit in de geïndustrialiseerde landen. 

 

Vroege opsporing van deze ziekten, behandeling van de risicofactoren en preventie zijn belangrijk om de impact van hart-en vaatziekten te beperken. Huidig onderzoek van Bristol Myers Squibb is dan ook gefocust op de ontwikkeling van therapieën voor de preventie van beroerten en de behandeling van veneuze trombo-embolie. Bij de preventie van beroerten ligt de nadruk op atriumfibrillatie, een van de grootste risicofactoren voor beroerten. 

Beschikbare informatie voor patiënten

We begeleiden de patiënten met meer dan onze geneesmiddelen, via preventiecampagnes, voorlichtingscampagnes over ziekten, sponsoring, congressen & evenementen, en door samen te werken met gerenommeerde specialisten in patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en ziekenhuizen.

FibriCoach
FibriCoach

Bristol Myers Squibb ondersteunt de FibriCoach, een online educatief programma voor patiënten dat verschillende aspecten van atriumfibrilleren (AF) uitlegt aan de nieuw gediagnosticeerde patiënt. Het is een platform waarop patiënten details over AF en getuigenissen van andere patiënten kunnen bekijken.

Ons geneesmiddel in hart- en vaatziekten

Onze missie is om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en ter beschikking te stellen aan patiënten met ernstige ziekten.