BMS Talks

‘'Because there is more to do'’

Als onderdeel van dit initiatief gaan BMS-medewerkers uit België en heel Europa in een reeks persoonlijke video's in op de bevindingen en feedback van de respondenten van de enquête. In de komende maanden zullen meer BMS-medewerkers naar u luisteren en u hun mening geven over uw opmerkingen en bezorgdheden.


Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven om, naast het verstrekken van geneesmiddelen, meer te doen om patiënten te helpen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

Europees rapport

Het Europese rapport geeft de mening van mensen uit acht landen; het gedetailleerde Belgische rapport verzamelt de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en medische professionals.