Patiëntenverenigingen bespreken het belang van contact en uitwisseling tussen spelers in de gezondheidszorg

18/10/22     

In aansluiting op de BMS Global Patient Week organiseerden wij een bijeenkomst van Belgische patiëntenorganisaties over het belang van contact en uitwisseling tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg. 

Dit thema komt voort uit onze enquête ‘Because there is more to do', uitgevoerd in 2020 en 2021, waarin de verschillende respondenten een grotere behoefte aan samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg vermeldden om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren.

We verwelkomden twee externe sprekers:

    o   Johan Van Weyenbergh, een ervaren wetenschapper van de KU Leuven, sprak over communicatie tussen wetenschappers en patiënten.

    o   Professor Darius Razavi, psychiater en hoogleraar psychosomatiek en psycho-oncologie aan het Jules Bordet Instituut, sprak over de noodzaak de communicatie in de kankerzorg te verbeteren om de levenskwaliteit van patiënten en verzorgers te verhogen.

Johan Van Weyenbergh
Prof Razavi

We sloten de namiddag af met een workshop om een beter beeld te krijgen van de behoeften en prioriteiten van de patiëntenorganisaties. 

De ideeën die uit deze uitwisseling voortvloeien, kunnen de basis vormen voor mogelijke verdere stappen die we kunnen nemen om het contact en de uitwisseling tussen de actoren in de gezondheidszorg te ondersteunen en het patiëntentraject te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat we er altijd naar moeten streven meer voor patiënten te doen dan geneesmiddelen te ontwikkelen, produceren en distribueren. 

Flipchart workshop
Patient organisations
Workshop

NO-BE-2200149