EFPIA-Bekendmakingscode

De EFPIA-bekendmakingscode, aangenomen op 21 december 2013, vereist dat EFPIA-leden hun transparantiebepalingen in hun nationale codes vaststellen. De EFPIA-Bekendmakingscode geeft richtlijnen aan EFPIA-leden om bepaalde waardetransfers aan professionals en organisaties in de gezondheidszorg bekend te maken. Voorbeelden van openbaar gemaakte transacties zijn een subsidie voor een gezondheidszorgorganisatie (GO) of een consultancyvergoeding voor een presentatie of voordracht door een  gezondheidsprofessional. 

Als lid van de EFPIA ondersteunen we volledig de EFPIA-Bekendmakingscode voor waardetransfers door farmaceutische bedrijven aan gezondheidszorgprofessionals en -organisaties. In 2016 zijn we begonnen met het bekendmaken van betalingen aan gezondheidszorgprofessionals en                       -organisaties in Europa, in lijn met de EFPIA-Bekendmakingscode. We hopen dat het zal zorgen voor een beter inzicht en uiteindelijk voor meer vertrouwen in de correctheid van de interacties met de medische beroepsgroep.Als u een vraag heeft over gerapporteerde transacties van Bristol Myers Squibb, stuur dan een mail naar: mg-transparency_bms@bms.com