Lokaal rapport België

Because there is more to do

De missie van Bristol Myers Squibb is het ontdekken, ontwikkelen en leveren van vernieuwende geneesmiddelen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen. Maar we zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen doen - naast het leveren van vernieuwende geneesmiddelen - om patiënten en hun dierbaren te helpen. Deze overtuiging heeft geleid tot het initiatief ‘Because there is more to do’.

We vroegen mensen naar hun mening over BMS en farmaceutische bedrijven in het algemeen, naar wat hun wensen en onvervulde behoeften zijn en naar wat zij denken ; en wat denken zij dat farma nog meer kan doen om patiënten te helpen tijdens hun behandeling en om bij te dragen aan de samenleving.

In dit verslag staan de bevindingen van de Belgische enquête onder patiënten en professionals.* Er werd ook een publieksenquête** gehouden, waaraan mensen in acht landen in Europa konden deelnemen.  

De belangrijkste behoeften tijdens het hele patiëntentraject in België in kaart gebracht

Het hele patiëntentraject omvat een breed scala aan behoeften, afhankelijk van de precieze omstandigheden en aandoeningen van de individuele patiënt. Patiënten, verzorgers, patiëntenverenigingen en artsen in België noemen echter de volgende gebieden als belangrijkste behoeften tijdens het hele patiëntentraject.

 

Übersicht
test

Symptoombewustzijn
Vroegtijdige opsporing van symptomen, ondersteuning van ziektepreventie en educatieve activiteiten

test

Diagnose
Verbetering van het inzicht van patiënten in hun aandoening

Artsen helpen bij het vaststellen van de diagnose

test

Behandelingsplan
Patiënten betrekken bij het besluitvormingsproces voor de behandeling 

Zorgen voor toegang tot vernieuwende behandelingen 

test

Opvolging
Patiënten helpen om te gaan met de bijwerkingen van de behandeling

test

Vandaag
Omgaan met de financiële lasten van de aandoening

Patiënten helpen zich aan te passen aan het leven met een ziekte

Ondersteuning voor verzorgers

test

Symptoombewustzijn / Diagnose / Behandelingsplan / Opvolging / Vandaag
Patiënten helpen om te gaan met de emotionele gevolgen van de aandoening voor henzelf en voor hun familie

Artsen in staat stellen om meer tijd met hun patiënten door te brengen


Hoe kunnen we patiënten, verzorgers en artsen in België ondersteunen?

Patiënten, verzorgers, patiëntenverenigingen en artsen in België hebben oplossingen aangedragen die de ervaringen van patiënten tijdens hun traject kunnen verbeteren.

 

test

Symptoombewustzijn / Diagnose
Programma's voor opsporing en preventie van ziekten
Met inbegrip van voorlichtingsinitiatieven inzake ziektepreventie en screeningprogramma's

test

Diagnose / Behandelingsplan
Capaciteit/efficiëntie van artsen
Mogelijke samenwerking met de medische gemeenschap om instrumenten of diensten te ontwikkelen voor meer efficiëntie

test

Diagnose / Behandelingsplan / Opvolging / Vandaag
Patiënten helpen om met de financiële lasten van hun ziekte om te gaan

Emotionele steun
Formaliseren van programma's voor emotionele steun aan patiënten, hun familie en verzorgers

test

Behandelingsplan / Opvolging / Vandaag
Voorlichting over ziekten
Toegang tot informatie en hulp om de aandoening, de behandelingsmogelijkheden en de neveneffecten te begrijpen

Online of face-to-face interacties tussen zorgverleners en patiënten
Potentieel ook hulp bieden met het oog op zowel emotionele als educatieve behoeften van patiënten

test

Opvolging / Vandaag
Online of face-to-face interactie tussen patiënten 

Ondersteuning voor verzorgers


De volgende stap

Deze enquête is het startpunt voor een diepgaandere betrokkenheid bij patiëntenverenigingen en de gezondheidszorggemeenschap in België. We zullen nu samen met partners ideeën evalueren voor nieuwe initiatieven en activiteiten die beantwoorden aan de behoeften die mensen hebben geuit. 


De enquête ‘Because There is More To Do’:

* De enquête onder patiënten en professionals in België was gebaseerd op twee anonieme online enquêtes: één met feedback van 120 huisartsen, cardiologen en oncologen; een andere met antwoorden van 30 oncologie- of atriumfibrillatiepatiënten, en verzorgers van patiënten met deze aandoeningen. Daarnaast werd verkennend kwalitatief onderzoek gedaan met patiëntenverenigingen, om meer inzicht te krijgen.

** Aan de publieksenquête werd deelgenomen door respondenten uit Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Zweden.


Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven om, naast het verstrekken van geneesmiddelen, meer te doen om patiënten te helpen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

reports
Bekijk de BMS Talks

In een reeks persoonlijke videoclips reageren onze medewerkers op de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntenverenigingen, gezondheidswerkers en van mensen in het algemeen.

‘Because there is more to do’ online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.