Informatieve videos over hematologische ziektes en behandelingen

Hieronder vind je verschillende animatievideos die zich richten tot personen bij wie multipel myeloom, acute myeloïde leukemie, lymfoom of myelodysplastisch syndroom werd vastgesteld, of die zich richten tot personen die meer willen weten over autologe stamceltransplantatie, allogene stamceltransplantatie of de behandeling met CAR T-cellen. De videos kunnen eveneens nuttig zijn voor familieleden, vrienden en kenissen die de ziekte of behandeling beter wensen te begrijpen.

Deze videos geven een eenvoudige uitleg en het doel is om je te helpen begrijpen wat de aandoening of behandeling betekent. De informatie in deze videos vervangt geenszins het advies van je behandelende arts en medisch team. Mocht je bijkomende vragen hebben omtrent jouw gezondheid en behandelingen, aarzel dan niet om je arts of het medisch team te consulteren.

Acute myeloïde leukemie

Lymfoom

 

Myelodysplastisch syndroom

Multipel Myeloom

 

Autologe stamceltransplantatie

Autologe versus allogene stamceltransplantatie

Mobilisatie en collectie van stamcellen

Autologe stamceltransplantatie

Allogene stamceltransplantatie

Allogene stamceltransplantatie: waarom en hoe?

Allogene stamceltransplantatie: mogelijke neveneffecten

Allogene stamceltransplantatie: herstel en lange termijnopvolging

Behandeling met CAR T-cellen

De behandeling

De opvolging